Wzmacnianie tkanki społecznej dzięki budowie nowego gimnazjum

Nowe gimnazjum wybudowane w zespole szkół podstawowych i średnich w Waśniowie przyczynia się do rozwoju infrastruktury społecznej i instytucji kulturalnych.

Inne narzędzia

 
W ramach projektu wybudowano nowe boiska sportowe o powierzchni 4682 metrów kwadratowych.  © województwo świętokrzyskie W ramach projektu wybudowano nowe boiska sportowe o powierzchni 4682 metrów kwadratowych. © województwo świętokrzyskie

Zespół szkół podstawowych i średnich w Waśniowie, znajdujący się w ścisłym centrum miasta, odgrywa kluczową rolę w budowaniu relacji społecznych i stanowi kluczowy element infrastruktury lokalnej. 

Aby jednak zespół mógł nadal pełnić rolę centrum społecznego, konieczna była jego modernizacja i rozbudowa. W szczególności brakowało odpowiednich obiektów sportowych koniecznych do rozwoju współpracy w regionie i promocji wychowania przez sport. 

Budowa nowego kompleksu

Aby wyeliminować braki w tym zakresie, na terenie kompleksu wybudowano nową halę sportową. Ma ona powierzchnię 1557,10 metrów kwadratowych i może służyć do organizacji licznych imprez zarówno lokalnych, jak i międzyszkolnych. 

Przy okazji budowy gimnazjum przeprowadzono od dawna planowane prace remontowe. Na przykład wybudowano nową bibliotekę szkolną wraz z czytelnią. Na zewnątrz powstał kompleks boisk sportowych o łącznej powierzchni 4682 metrów kwadratowych. Wyremontowano 1691,20 metrów kwadratowych fasady kompleksu szkół podstawowych i średnich oraz zamontowano nowy dach nad wejściem. 

Korzyści dla całej społeczności 

Na modernizacji kompleksu korzystają wszyscy mieszkańcy. Każdego roku odbywa się w nim uroczysta ceremonia rozpoczęcia roku szkolnego. Ponadto co roku odbywają się tu rozmaite uroczystości, takie jak obchody Dnia Niepodległości, Dnia Konstytucji, a także rocznice wydarzeń lokalnych i liczne imprezy, np. Dzień Dziecka, Dzień Babci, Dzień Dziadka, Narodowe Czytanie i, oczywiście, ceremonie wręczenia świadectw na koniec roku szkolnego. 

Oprócz imprez szkolnych na terenie kompleksu organizowane są rozmaite wydarzenia sportowe, jak mecze siatkówki, koszykówki, tenisa ziemnego i stołowego. Z obiektu mogą również korzystać osoby dorosłe.

Łączna wartość inwestycji i środki finansowania z UE

Łączna wartość inwestycji w ramach projektu „Utworzenie gminnego centrum sportowo-edukacyjnego przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Waśniowie poprzez budowę Sali Gimnastycznej, kompleksu boisk i pomieszczeń dla Biblioteki Szkolnej” wyniosła 1 566 365 euro, z czego 939 819 euro pochodziło z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu operacyjnego „Świętokrzyskie” w okresie programowania 2007–2013. 

Data projektu

09/12/2015