Modernizacja drogi pozwoli na ruch większych ciężarówek

Długi odcinek drogi krajowej N4 w Polsce jest modernizowany w celu poprawy przepustowości i bezpieczeństwa ruchu. Po zakończeniu prac w 2011 roku, na tym odcinku będzie również możliwy ruch cięższych samochodów ciężarowych.

Inne narzędzia

 

Zlokalizowany w południowo-wschodniej Polsce, prawie 55-kilometrowy odcinek drogi objęty tym projektem łączy wieś Machowa z miastem Łańcut. Odcinek ten jest częścią ważnego ciągu komunikacyjnego ze wschodu na zachód – Korytarza III Trans-Europejskiej Sieci Transportowej (TEN-T) między Ukrainą, a Niemcami.

Prace budowlane i modernizacyjne

Współfinansowany przez Fundusz Spójności UE projekt modernizacji odcinka między Machową, a Łańcutem został ostatecznie zatwierdzony w maju 2010. Projekt obejmuje najbardziej niebezpieczną i zatłoczoną drogę w regionie i stanowi części prac w zakresie budowy i modernizacji drogi krajowej N4. Główne cele projektu to zwiększenie przepustowości i bezpieczeństwa ruchu oraz poprawa jakości korytarza tranzytowego TEN-T.

Prace rozpoczynają się w 2010 roku i potrwają 15 miesięcy. Nawierzchnia tego odcinka drogi zostanie wzmocniona, tak by możliwy był na niej ruch ciężkich pojazdów o maksymalnym nacisku osiowym 115 kN (zgodnie ze standardami UE). Planowane są również prace w zakresie poprawy infrastruktury drogowej takie jak modernizacja skrzyżowań (np. budowa pasów do skrętu w lewo), nowe wysepki, modyfikacja zjazdów na przystanki autobusowe oraz dodatkowe pasy do wyprzedzania.

Bardziej wytrzymała i bezpieczniejsza droga

Po zakończeniu prac, zmodernizowany odcinek między Machową a Łańcutem będzie miał długość około 54,9 km. Pozwoli on na przejazd cięższych samochodów, dzięki czemu nie będzie już dochodziło do niszczenia nawierzchni w wyniku ich przejazdu, jak to miało miejsce dotychczas. Użytkownicy skorzystają również na poprawie bezpieczeństwa ruchu, dzięki licznym zmianom w infrastrukturze drogowej oraz lepszemu oznakowaniu. Lokalne wąskie gardła powodujące ciągłe korkowanie tej trasy staną się również przeszłością, a obciążenie dla otoczenia drogi zmniejszy się dzięki zainstalowaniu ścian dźwiękoszczelnych i innych środków ochrony.

Głównymi użytkownikami nowego odcinka będą mieszkańcy lokalnych miasteczek i wsi, przejezdni obywatele UE i Ukrainy oraz turyści udający się w Bieszczady. Obciążenie drogi szacowane jest na poziomie około 22.000 pojazdów dziennie w pierwszym roku eksploatacji (2011), w tym około 16.000 samochodów osobowych, 2.760 samochodów dostawczych, 2.850 ciężarówek i 250 autobusów.

Data projektu

16/12/2010