Plan budowy dróg w województwie lubelskim z korzyścią dla lokalnej społeczności i gospodarki

Plan budowy i modernizacji drogi wojewódzkiej nr 747 na odcinku między Iłżą a Konopnicą we wschodniej Polsce pozwoli wyprowadzić ruch tranzytowy z trzech miast, skrócić czas podróży i ograniczyć emisję spalin. Poprawi też konsolidację lubelskiej sieci drogowej z siecią krajową i międzynarodową.

Inne narzędzia

 

Projekt spowoduje duże zmiany i zapewni usprawnienia ruchu na drodze nr 747 między Konopnicą i Kamieniem o łącznej długości 46 km. Oprócz budowy 24 km nowej szosy i modernizacji około 22 km istniejącej drogi w planie są też obwodnice dla miast Bełżyce, Chodel i Opole Lubelskie.

Oszczędność czasu, mniejsze zagęszczenie ruchu

Prace mają na celu usprawnienie połączeń komunikacyjnych we wschodniej Polsce, aby uatrakcyjnić ten region dla biznesu i turystyki. Spodziewana jest też poprawa jakości życia lokalnych mieszkańców, zwłaszcza w tych trzech miastach, które do tej pory musiały zmagać się z dużym zagęszczeniem ruchu i wysokim poziomem emisji spalin, a wokół których teraz powstaną obwodnice.

Od 2015 r. powinien też skrócić się czas podróży. Według prognoz na ten rok są to roczne oszczędności na poziomie 10 481 506 EUR dla transportu pasażerskiego i 1 063 213 EUR dla transportu towarów. Prędkość projektowa dla budowanej szosy wynosi 70 km/godz. w obszarach zabudowanych i 100 km/godz. na odcinkach otwartych.

Szeroki zakres

Projekt obejmuje też następujące elementy: 46 zatok autobusowych, dwa mosty nad wodą; sześć innych mostów i wiaduktów, w tym przejścia dla pieszych i rowerzystów; dwie wiejskie drogi dojazdowe; 50 przepustów, z czego dziewięć dla zwierząt; sześć rond; oraz prace związane z odwodnieniem dróg.

Integralnym elementem nowej inwestycji drogowej są rozwiązania ochrony środowiska, takie jak ekrany dźwiękochłonne, „cicha” nawierzchnia na odcinku 23,9 km oraz stworzenie zielonych stref buforowych.

Oczekuje się, że na etapie realizacji przedsięwzięcia powstanie niemal 1600 miejsc pracy.

Łączna wartość inwestycji i środki finansowania z UE

Łączna wartość inwestycji w ramach projektu „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 747 na odcinkach Iłża–Konopnica i Konopnica–Kamień” wynosi 126 385 955 EUR, z czego 94 230 365 EUR pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt jest realizowany w ramach priorytetu „Infrastruktura transportowa” programu operacyjnego „Rozwój Polski Wschodniej” w okresie programowania 2007–2013.

Data projektu

17/11/2014