Rewitalizacja parku i rynku miejskiego sprzyja rozwojowi turystyki transgranicznej

Projekt został zrealizowany w dwóch zabytkowych miastach po obu stronach granicy polsko-litewskiej. W ramach niego powstało osiem nowych punktów informacji turystycznej, z których skorzystało dotychczas 120 000 turystów.

Inne narzędzia

 
W ramach projektu postawiono nowe kwietniki i zbudowano fontannę. © Violeta Grigoriene W ramach projektu postawiono nowe kwietniki i zbudowano fontannę. © Violeta Grigoriene

" Projekt bardzo poprawił infrastrukturę publiczną w obu miejscowościach, zwiększając ich atrakcyjność i bezpośrednio przyczyniając się do wzrostu liczby turystów — z nowych tablic informacyjnych skorzystało już ponad 120 000 odwiedzających. "

Algirdas Svirskas, kierownik Wydziału ds. nieruchomości i inwestycji

Dla litewskich Druskiennik i polskiego Augustowa turystyka jest bardzo ważna. Oba miasta mają charakter zabytkowych uzdrowisk i kurortów wypoczynkowych, więc ich gospodarka opiera się na turystyce. Aby jednak kuracjusze nadal chcieli je odwiedzać, niezbędne były remonty infrastruktury.

Rewitalizacja rynku miejskiego

Celem projektu „Rozwój infrastruktury turystyki transgranicznej” była promocja zrównoważonej turystyki przy jednoczesnym zachowaniu lokalnego dziedzictwa.

Jednym z głównych założeń projektu była rewitalizacja dwóch zabytkowych obszarów — po jednym w każdym mieście. W Augustowie wyremontowano Rynek Zygmunta Augusta i postawiono tablicę informacyjną dotyczącą historii wód mineralnych w regionie. W Druskiennikach zaś dokonano renowacji parku przyrodoleczniczego. Umocniono także nabrzeża Niemna i zrewitalizowano naturalne ujęcie wody źródlanej. Ponadto postawiono nowe kwietniki i zbudowano fontannę.

Promocja turystyki

W ramach projektu w obu miastach powstało osiem punktów informacji turystycznej. Można w nich uzyskać informacje turystyczne, broszury i mapy regionu.

Do rozwoju turystyki przyczyniły się też cztery wymiany dla pracowników firm turystycznych, w ramach których odbyła się wycieczka do Druskiennik. Realizacji projektu towarzyszyła kampania reklamowa w lokalnym radiu i Internecie.


Łączna wartość inwestycji i środki finansowania z UE

Łączna wartość inwestycji w ramach projektu „Rozwój infrastruktury turystyki transgranicznej poprzez renowację parku przyrodoleczniczego w Druskiennikach i Rynku Zygmunta Augusta w Augustowie” wyniosła 2 323 621 EUR, z czego 1 975 078 EUR pochodziło z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu operacyjnego „Litwa-Polska” w okresie programowania 2007–2013.


Data projektu

27/10/2015