Modernizacja linii kolejowej pozwoli radykalnie skrócić czas podróży

Modernizacja ponad 100 km linii kolejowej pomiędzy aglomeracją trójmiejską Gdańsk-Gdynia-Sopot i Warszawą powinna umożliwić zwiększenie średniej prędkości pociągów do 160 km/h, zapewniając znaczne skrócenie czasu podróży pasażerów, a w przypadku przewozów towarowych częściową rezygnację z transportu drogowego na rzecz kolejowego.

Inne narzędzia

 

Trójmiasto składa się z trzech miast, Gdańska, Gdyni i Sopotu, oraz z okolicznych miasteczek. Aglomeracja liczy ponad milion mieszkańców i cechuje się dużym natężeniem ruchu, gdyż zarówno Gdańsk, jak i Gdynia, są dużymi portami międzynarodowymi z rozbudowaną strefą przemysłową. Natomiast Sopot jest popularnym kurortem, który przyciąga co roku tysiące gości. Modernizacja dwóch liczących po 50 km odcinków linii kolejowej wokół Iławy (województwo warmińsko-mazurskie) i Malborka (województwo pomorskie) powinna zapewnić zwiększenie średniej prędkości ruchu pociągów pomiędzy Trójmiastem a Warszawą do 160 km/h.

Korzyści dla pasażerów i dla przewozów towarowych

Głównymi beneficjentami projektu będą obecni i przyszli pasażerowie z Trójmiasta i ze stolicy Polski, Warszawy. Z szybszych połączeń będzie mogło korzystać ponad 2,5 mln mieszkańców aglomeracji warszawskiej. Korzyści odniosą także osoby mieszkające w pobliżu zmodernizowanych odcinków linii kolejowej w Iławie i Malborku.

Unowocześniona linia kolejowa pozwoli na przewóz towarów ze średnią prędkością 120 km/h, usprawni więc także połączenia tego typu, zachęcając przewoźników do wyboru zmodernizowanej sieci kolejowej zamiast drogowej. Według prognoz spowoduje to zmniejszenie ruchu drogowego na rzecz bardziej ekologicznego transportu kolejowego, zapewniając tym samym redukcję emisji CO2 będącej efektem transportu drogowego.

Sieć TEN-T z Gdańska do Wiednia

Projekt zapewni nie tylko znaczne unowocześnienie systemu transportowego w Polsce. Inwestycja wchodzi także w skład programu budowy transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T, która stanowi ważny korytarz transportowy z północy na południe Europy, wiodący przez Europę Środkową i przeznaczony do obsługi zarówno transportu towarowego, jak i ruchu pasażerskiego. Zmodernizowane połączenia pomiędzy Warszawą a Gdańskiem powinny zostać całkowicie zakończone w 2016 r.

Łączna wartość inwestycji i środki finansowania z UE

Łączna wartość inwestycji w ramach projektu „Modernizacja linii kolejowej E 65/C-E 65 na odcinku Warszawa-Gdynia, obszar LCS Iława, LCS Malbork” wynosi 560 009 497 EUR, z czego 238 035 734 EUR pochodzi z unijnego Funduszu Spójności. Projekt jest realizowany w ramach osi priorytetowej„Transport przyjazny środowisku” programu operacyjnego „Infrastruktura i środowisko” w okresie programowania 2007–2013.

Data projektu

16/12/2014