Modernizacja linii kolejowych pozwala poprawić jakość usług i skrócić czas podróży

Celem projektu instalacji nowego systemu sterowania na odcinku linii kolejowej między Warszawą a Łodzią jest skrócenie czasu podróży i zwiększenie bezpieczeństwa.

Inne narzędzia

 

Centralny element tej inwestycji to budowa Lokalnego Centrum Sterowania (LCC) na linii nr 1 między stacjami Żyrardów i Koluszki. Prace obejmują modernizację systemu torów na stacji w Skierniewicach wraz z instalacją europejskiego systemu zarządzania ruchem kolejowym (ERTMS) na liniach nr 1 i 17. Ponadto w pobliskim Rogowie powstanie wiadukt nad drogą krajową nr 72.

Optymalna funkcjonalność

Planowane zmiany oznaczają, że pociągi na tym odcinku trasy Warszawa–Łódź mogą być sterowane ze stacji w Skierniewicach. Przyniesie to szereg korzyści dla spółek kolejowych, a w konsekwencji także dla ich pasażerów. Poprawi się przepływ informacji dotyczących ruchu pociągów i ich kontroli. Instalacja ERTMS pozwoli też poprawić bezpieczeństwo na trasie.

Na zmodernizowanej trasie pociągi będą mogły rozwijać prędkości odpowiednie dla tradycyjnych taborów, tj. do 100 km/h w pobliżu stacji Skierniewice (na liniach nr 11, 12, 529 i 530). Maksymalny nacisk osi na nowej trasie wyniesie 221 kN/oś.

Projekt w połączeniu z innymi powiązanymi z nim pracami (w ramach oddzielnego budżetu) pozwoli unowocześnić całą linię kolejową relacji Warszawa– Łódź . Pozwoli to od 2016 r. uzyskiwać oszczędności w czasie podróży rzędu 29,4 milionów EUR rocznie. Zadbano też o to, aby przyjęte rozwiązania techniczne pomogły ograniczyć negatywny wpływ pociągów na środowisko naturalne. Najwięcej na modernizacji skorzystają ludzie mieszkający w wzdłuż trasy kolei, a także ci regularnie podróżujący między stolicą a Łodzią.

Plan modernizacji jest częścią „Master planu rozwoju transportu kolejowego w Polsce do 2030 roku” (z sierpnia 2008) w ramach priorytetu „Wyższa wydajność systemu kolejowego dzięki modernizacji z uwzględnieniem standardów technicznych dla interoperacyjności kolejowej i norm środowiskowych”.

Łączna wartość inwestycji i środki finansowania z UE

Łączna wartość inwestycji w ramach projektu „Modernizacja linii kolejowej Warszawa–Łódź, etap II, odcinek C, pozostałe prace” wynosi 94 883 063 EUR, z czego 51 090 652 EUR pochodzi z unijnego Funduszu Spójności. Projekt jest realizowany w ramach priorytetu „Transport przyjazny środowisku” programu operacyjnego „Infrastruktura i środowisko” w okresie programowania 2007–2013.

Data projektu

17/11/2014