Zwiększenie wydajności sieci transportu publicznego

Projekt ma na celu poprawę publicznych usług transportowych w Kielcach i obejmuje przebudowę oraz budowę 5 186 km dróg, a także wzniesienie nowych przystanków i dworców autobusowych.

Inne narzędzia

 

Po zakończeniu realizacji projektu usprawniona sieć komunikacyjna ma w znacznym stopniu ułatwić poruszanie się pasażerów, przy czym przewiduje się, że ich roczna liczba wzrośnie o 4,6 mln do roku 2013.

Pomoc w stymulowaniu konkurencyjności

Celem strategicznym projektu jest podniesienie konkurencyjności regionu poprzez poprawę jakości infrastruktury drogowej i transportu publicznego. Beneficjentem projektu jest Gmina Kielce, a w szczególności miejski wydział drogowy i transportowy. Gmina zajmie się wykonaniem inwestycji w ramach projektu i zachowa prawo własności do nowopowstałego majątku po jego wybudowaniu oraz zakupie, z uwzględnieniem infrastruktury drogowej, autobusów i obiektów przeznaczonych dla użytkowników środków transportu publicznego. Jeżeli chodzi o zatrudnienie, w trakcie realizacji prac w ramach projektu powstanie 289 bezpośrednich miejsc pracy.

Ekologia i bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo pasażerów i ochrona środowiska to jedne z priorytetów w ramach tego projektu. Dokłada się wszelkich starań, aby poprawić bezpieczeństwo zarówno użytkowników drogi, jak i pieszych, a także przepływ ruchu drogowego i dostępność transportu publicznego dla mieszkańców Kieleckiego Obszaru Metropolitalnego (z uwzględnieniem transportu podmiejskiego, miejskiego i regionalnego). Zakup 40 ekologicznych autobusów wpisuje się w strategię zmniejszania negatywnego wpływu na środowisko w regionie spowodowanego przez niektóre pojazdy transportowe.

Główna część prac obejmie budowę dróg w celu usprawnienia połączeń transportowych w zachodniej części miasta oraz budowę i/lub modernizację przystanków końcowych i zatok autobusowych (w tym dwie zajezdnie autobusowe z zapleczem socjalnym dla kierowców autobusów). Prace będą wykonywane w siedmiu punktach rozsianych na terenie miasta (trzy przystanki końcowe oraz cztery zatoki autobusowe). Na głównych drogach transportowych powstanie także (lub zostanie zmodernizowanych) siedem skrzyżowań.

Płynny transport

Aby umożliwić pasażerom sprawne podróżowanie, zostaną utworzone trzy przejścia podziemne dla pieszych. Zaplanowano także udostępnienie mobilnych automatów biletowych oraz zainstalowanie elektronicznych tablic informacyjnych i stacjonarnych automatów biletowych, co znacznie usprawni mobilność zarówno mieszkańców, jak i przyjezdnych.

Data projektu

21/02/2011