Elektrownia podejmuje działania w celu ograniczenia emisji dwutlenku siarki (SO2)

Elektrownia Kozienice wytwarza 11% krajowej produkcji energii elektrycznej i jest jednym z najważniejszych wytwórców energii w kraju.

Inne narzędzia

 

Ważna elektrownia węglowa znajdująca się w centralnej Polsce zastosuje nową instalację do odsiarczania spalin. Ma to umożliwić zwiększenie produkcji energii i spełnienie norm dotyczących emisji.

Drugi co do wielkości zakład produkujący energię elektryczną

Elektrownia Kozienice — druga co do wielkości elektrownia w Polsce (a pierwsza co do wielkości mocy zainstalowanej wśród elektrowni opalanych węglem kamiennym) — zainstaluje urządzenia do odsiarczania spalin na jednym z bloków energetycznych 500 MW. Spowoduje to zmniejszenie emisji SO2 w tym bloku do poniżej 200 mg/m3.

W elektrowni, znajdującej się w miejscowości Świerże Górne, 80 km na południe od Warszawy i 13 km na północ od Kozienic, działają już dwie instalacje do odsiarczania spalin, jednak tylko jedna z nich może być wykorzystywana przez bloki 9 i 10, dwa bloki 500 MW. Nowa instalacja odsiarczająca zostanie dodana do użycia przez blok 10 i umożliwi uruchamianie obu bloków 500 MW z pełną wydajnością bez przekraczania dozwolonych limitów SO2. Nowa instalacja zapewnia także niższe stężenie emitowanego SO2, niż ma to miejsce w przypadku obecnych urządzeń.

Problem z dwutlenkiem siarki

Dwutlenek siarki, gaz uwalniany podczas spalania węgla, przyczynia się do powstawania kwaśnych deszczów i pyłów. Stanowi także istotne zagrożenie dla zdrowia ludzi. Narażenie na działanie dwutlenku siarki powoduje stany zapalne i podrażnienia prowadzące do pieczenia oczu, kaszlu, problemów z oddychaniem i duszności. Szczególnie zagrożone są osoby cierpiące na astmę, choroby serca i płuc.

Oprócz zmniejszenia emisji dwutlenku siarki nowa instalacja spowoduje także zmniejszenie emisji innych szkodliwych zanieczyszczeń, w tym pyłu, fluorowodoru, chlorowodoru i rtęci.

Konkretne korzyści

W nowej instalacji do oczyszczania gazów jest stosowana metoda mokra wapienna. Jest to technologia najodpowiedniejsza w przypadku dużych zakładów energetycznych. Efektem tej inwestycji będzie zmniejszenie emisji SO2 o ponad 20 000 ton rocznie, a emisji pyłu o 200 ton rocznie.

Łączna wysokość budżetu i środki finansowania z UE

Projekt „Construction of flue gas desulphurisation system IOS III for the block nr. 10 – 500 MW in the Kozienice power station” (Budowa systemu odsiarczania gazów IOS III dla bloków 10-500 MW w elektrowni Kozienice) wynosi 61 000 521 EUR, z czego 5 565 604 EUR zostanie w latach 2007-2013 wyasygnowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.


Data projektu

10/07/2012