Zamek Piastów odzyskuje dawną chwałę dzięki wielomilionowemu projektowi renowacji

Inne narzędzia

 
Każdego roku odrestaurowany zamek odwiedza 70 tys. turystów z Polski i zagranicy © Grzegorz Nowak Każdego roku odrestaurowany zamek odwiedza 70 tys. turystów z Polski i zagranicy © Grzegorz Nowak

" Dzięki temu projektowi powstało miejsce, które stanowi ważny punkt na kulturalnej mapie Polski. Region raciborski stał się bardziej znaczący, co przekłada się na wzrost konkurencyjności lokalnej gospodarki oraz atrakcyjności tych terenów dla inwestorów. Inwestycja jest więc zgodna z ideą zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich i wzmacniania regionalnych centrów wzrostu, co należy do priorytetów EFRR. "

Grażyna Wójcik, dyrektor Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej na Zamku Piastowskim w Raciborzu

Łączna wartość inwestycji i środki finansowania z UE

Łączna wartość inwestycji w ramach projektu „Utworzenie Centrum Dziedzictwa Kulturowego Bramy Morawskiej na Zamku Piastowskim w Raciborzu” wyniosła 5 737 207 EUR, z czego 4 680 763 EUR pochodziło ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu operacyjnego „Śląsk” w okresie programowania 2007–2013. 


Data projektu

24/11/2015