Usprawnianie ruchu drogowego w Polsce

Duży projekt finansowany ze środków UE ma usprawnić poruszanie się i zwiększyć bezpieczeństwo na drogach środkowej Polski.

Inne narzędzia

 

W projekcie Trasy Górnej w województwie łódzkim zaplanowano zbudowanie odcinka, który pozwoli na zredukowanie czasu jazdy. Ten fragment skracający drogę ułatwi podróżowanie okolicznym mieszkańcom, pracownikom i turystom. Pozwoli też ograniczyć koszty podróży i przenieść znaczną część ruchu poza historyczne centrum Łodzi. Nową drogę zaprojektowano pod kątem obsługi intensywnego ruchu, umożliwiając jednocześnie przeznaczenie pod inwestycje terenów położonych na południe od centrum miasta.

Jeden projekt ― wiele korzyści

Komfort życia mieszkańców tego regionu i przejeżdżających przez ten teren znacznie się poprawi. Możliwość przeznaczenia pod inwestycje obszaru południowej części Łodzi przyniesie korzyści społeczne i gospodarcze. Ten historyczny teren, bogaty pod względem liczby naturalnych parków oraz osiągnięć w dziedzinie sztuki i edukacji, zyska kolejne szanse rozwoju. W skład budowanej już Trasy Górnej wejdzie m.in. 1,5 km objazd drogi krajowej nr 1, głównego połączenia w Polsce z północy na południe, który wpłynie na zmniejszenie ruchu na tym ważnym obszarze.

Trasa Górna będzie bezpłatną drogą publiczną, dostępną wszystkim użytkownikom. Przyniesie oszczędności z tytułu skrócenia czasu jazdy szacowane na ponad 10,6 mln euro w przypadku transportu pasażerskiego oraz niemal 1,4 mln euro w transporcie towarów. Na przebudowanych odcinkach drogi liczba wypadków i ofiar znacznie się zmniejszy. W ciągu dwóch pierwszych lat realizacji projektu powstanie prawdopodobnie 100 miejsc pracy.

Zakres prac budowlanych

Trasa Górna ma być drogą dwujezdniową. Na większości trasy w każdym kierunku zostaną wytyczone trzy pasy ruchu. Projekt obejmuje także budowę 2,45 km drogi krajowej oraz modernizację istniejącej infrastruktury drogi krajowej na odcinkach o łącznej długości 0,27 km. Aby umożliwić wjazd na trasę i zjazd z niej, w projekcie zaplanowano budowę dwu- lub trzypasmowych dróg dojazdowych i zjazdów w zależności od potrzeb.

Projekt obejmuje również najważniejsze prace w zakresie inżynierii lądowej oraz położenie niezbędnej instalacji. Należą do nich tunele i wiadukt, a także oświetlenie ulic, kanalizacja oraz drogi dojazdowe i zjazdy. Tunele będą mieć dwie jezdnie, biegnące pod ziemią obok istniejącej linii kolejowej. Przy linii kolejowej nad torami zostanie zbudowany wiadukt odciążający ruch w tym miejscu.

Niemal na całej długości Trasy Górnej zostanie zainstalowane oświetlenie ulic i położona kanalizacja. Planuje się też zmodernizowanie istniejącej oraz zbudowanie nowej infrastruktury technicznej, w tym instalacji telefonicznej oraz sieci wodociągowej i elektrycznej.

Łączna wysokość budżetu i środki finansowania z UE


Łączny koszt realizacji projektu o nazwie „Budowa drogi krajowej nr 1 ― Trasa Górna” wynosi 71 719 811 euro, z czego 59 232 748 euro zostanie wyasygnowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w okresie programowania 2007–2013. Ponadto zaplanowano dotację ze środków krajowych w wysokości 12 487 063 euro.

Data projektu

23/01/2013