Nowa zajezdnia tramwajowa usprawnia transport miejski w Poznaniu

Inwestycje infrastrukturalne usprawniają transport regionalny na zachodzie Polski, a także zwiększają mobilność mieszkańców i osób dojeżdżających do pracy w miastach.

Inne narzędzia

 

Ukończona w 2014 r. centralna zajezdnia tramwajowa może obsłużyć sto tramwajów i została wyposażona w najnowocześniejsze funkcje automatycznego zarządzania, w tym system przemieszczania tramwajów wewnątrz budynku.

Ta zrealizowana równolegle z linią torów wschód-zachód inwestycja zapewnia obsługę dwóch typów polskich tramwajów i stanowi strategiczne połączenie z resztą miejskiego systemu tramwajowego. Dzięki poprawie siatki połączeń i ze względu na walory ekologiczne zajezdnia przynosi duże korzyści wszystkim mieszkańcom. W efekcie jej budowy w dużym stopniu ograniczono też zanieczyszczenie powietrza i poziom hałasu w Poznaniu.

Nowe tory

Kluczowym elementem programu było położenie 12,6 km torów przystosowanych do obsługi tramwajów starego i nowego typu. Na terenie zajezdni znajduje się również zajezdnia główna, strefa parkingowa, warsztaty i biura.

Projekt modernizacji sieci tramwajowej zwiększy mobilność mieszkańców Poznania, a inwestycje w przyjazne środowisku, bezpieczne i zrównoważone systemy transportu najprawdopodobniej przyniosą korzyści ekonomiczne dla całego regionu.

Łączna wartość inwestycji i środki finansowania z UE

Łączna wartość inwestycji „Budowa zajezdni tramwajowej Franowo w Poznaniu” wynosi 75 358 089 EUR, z czego 48 557 102 EUR pochodzi z unijnego Funduszu Spójności. Projekt jest realizowany w ramach priorytetu „Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi” programu operacyjnego „Infrastruktura i środowisko” w okresie programowania 2007–2013.

Data projektu

27/05/2015