Nowa autostrada przyniesie korzyści społeczne, gospodarcze i środowiskowe

Budowa nowego odcinka autostrady w środkowej Polsce spowoduje poprawę płynności ruchu, skrócenie czas przejazdu i zmniejszenie ilości wypadków. Miejscowi i osoby podróżujące z dalej położonych obszarów skorzystają z tej ogromnej inwestycji, która wpłynie także na obniżenie poziomu zanieczyszczenia oraz pobudzenie konkurencyjności gospodarczej regionu.

Inne narzędzia

 

Celem projektu jest wybudowanie 144-kilometrowego odcinka płatnej autostrady A1 z Torunia (węzeł Czerniewice) do Łodzi (węzeł Stryków). Droga łączy Pomorze na północy ze Śląskiem na południu. (Ten konkretny odcinek połączy inne odcinki autostrady A1, Gdańsk-Toruń na północy i Stryków-Pyrzowice na południu).

Oprócz budowy ważnego odcinka autostrady, plan przewiduje wykonanie dziewięciu węzłów i ośmiu punktów poboru opłat. Budowa obejmie także wykonanie 41 skrzyżowań (z czego 17 przejść dla zwierząt), 75 wiaduktów, 30 wiaduktów autostradowych, 10 przejazdów dla pojazdów rolniczych i ośmiu mostów autostradowych. W ramach inwestycji wybudowane zostaną także dwa obwody utrzymania autostrady oraz kilka miejsc obsługi podróżnych. Wykonane zostaną instalacje w zakresie ochrony środowiska, między innymi system odwodnienia, bariery dźwiękoszczelne oraz tereny zielone. W ramach inwestycji przewidywana jest także przebudowa 5,6-kilometrowego odcinka drogi krajowej.

Duże oszczędności

Oczekuje się, że prace przyczynią się do skrócenia czasu przejazdu podróżnych równego oszczędnościom w wysokości 334 840 279 euro rocznie, a także do skrócenia czasu przewozu towarów odpowiadającego kwocie 67 906 031 euro rocznie. Każdego dnia w ciągu pierwszego roku funkcjonowania nowym odcinkiem autostrady pojedzie około 18 300 samochodów prywatnych, 2 000 pojazdów komercyjnych, 1 300 ciężarówek, 5 900 ciężarówek z przyczepą i około 280 autobusów.

Po jej zakończeniu inwestycja powinna skrócić średni czas przejazdu pomiędzy Toruniem a Łodzią o 97 minut. Nowa autostrada prawdopodobnie przyczyni się także do zmniejszenia ilości wypadków drogowych w całej sieci drogowej o około 81 przypadków (0,61 %) w ciągu pierwszego roku funkcjonowania. Ponadto autostrada zmniejszy natężenie ruchu drogowego na istniejących drogach krajowych i wojewódzkich. Spowoduje także odciągnięcie ciężkiego ruchu kołowego z terenów mieszkalnych, tym samym zmniejszając problemy środowiskowe związane z hałasem i zanieczyszczeniami.

Poprawa połączeń

Przewiduje się, że inwestycja poprawi połączenie pomiędzy województwami, zwiększając jednocześnie dostęp do sieci drogowej dla różnych użytkowników lokalnych i wojewódzkich. Przyczyni się także do wzmocnienia gospodarki i konkurencyjności województwa kujawsko-pomorskiego i łódzkiego.

Odcinki autostrady A1 będą także częścią osi Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TENT-T), która połączy Gdańsk i Brno z Bratysławą i Wiedniem. Sieć TEN-T jest wspierana przez duże inwestycje unijne a jej celem jest poprawa infrastruktury transportowej w celu zapewnienia szybkich i wydajnych połączeń państwo członkowskich UE.

Po ukończeniu odcinek autostrady A1 Toruń-Stryków przejdzie na własność Skarbu Państwa. Do momentu podjęcia decyzji o systemie punktów poboru opłat droga będzie zarządzana i utrzymywana przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA). Inwestycja w fazie realizacji prawdopodobnie wygeneruje ponad 25 500 miejsc pracy, a w fazie eksploatacyjnej 205 nowych stanowisk.

Łączny koszt i finansowanie ze środków unijnych

Projekt zatytułowany „Autostrada A1 odcinek Toruń-Stryków” ma zapewniony łączny budżet 1 874 804 675 euro, przy wkładzie unijnego Funduszu Spójności na poziomie 1 253 497 030 euro w okresie programowania 2007–2013.

Data projektu

25/06/2012