Nowa droga ekspresowa zapewnia wiele korzyści wszystkim kierowcom

Budowa odcinka drogi ekspresowej S3 pomiędzy Gorzowem Wielkopolskim a Sulechowem w zachodniej Polsce zapewnia szybszą, bezpieczniejszą podróż zarówno kierowcom lokalnym, jak i międzynarodowym podróżnym.

Inne narzędzia

 

Liczący 79 km odcinek drogi dwujezdniowej ułatwia osobom mieszkającym w okolicznych miasteczkach i wsiach dostęp do krajowej sieci drogowej. Wszystko wskazuje też na to, że zwiększy atrakcyjność tego regionu dla inwestorów, stymulując jego szybszy rozwój gospodarczy. Droga pozwala kierowcom na poruszanie się z maksymalną prędkością 100 km/h i obciążeniem 115 kiloniutonów (kN) na oś.

Oczekuje się, że w 2015 r. droga ekspresowa S3 będzie obsługiwać nawet 17 194 pojazdów dziennie, co pozwoli odciążyć już istniejące trasy — zwłaszcza drogę krajową nr 3 — pomagając tym samym poprawić jakość ruchu w okolicznych osiedlach.

Ten nowy płatny odcinek drogi wchodzi także w skład tworzonej przez Unię Europejską transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T), która łączy Europę Północną z portami adriatyckimi i prowadzi następnie na Kretę w Grecji. Celem unijnych programów TEN-T jest ułatwienie przepływu osób i towarów w państwach członkowskich i pomiędzy nimi.

Kompleksowy program budowy

Oprócz budowy nowego odcinka drogi ekspresowej ta znaczna inwestycja objęła następujące elementy: budowa czterech skrzyżowań; przebudowa istniejących skrzyżowań zapewniających połączenie z istniejącą siecią drogową; osiem miejsc obsługi podróżnych, oraz różne mosty i przepusty dla zwierząt; przebudowa różnych odcinków dróg, które krzyżują się z drogą S3, aby dostosować systemy ruchu do nowej trasy; oraz modernizacja liczącego 4 km odcinka drogi krajowej nr 24.

Projekt obejmował także budowę różnych instalacji związanych z ochroną środowiska, w tym zbiorników i oczyszczaczy wody deszczowej, siatkowych tuneli dla nietoperzy oraz instalacji ułatwiających pielęgnację terenów zielonych.

Przede wszystkim bezpieczeństwo

Podjęto działania mające na celu zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa ruchu na drodze. Na zjazdach zainstalowano barierki amortyzujące zderzenia, zbudowano też platformy na oznakowanie miejsc niebezpiecznych. Droga jest także wyposażona w stalowe barierki zabezpieczające, ruchome barierki ochronne na pasach rozdzielających, betonowe barierki wokół filarów wspierających estakady oraz ogrodzenia na całej długości drogi ekspresowej.


Łączna wartość inwestycji i środki finansowania z UE

Łączna wartość inwestycji w ramach projektu „Budowa drogi ekspresowej S3 z Gorzowa Wielkopolskiego do Nowej Soli na odcinku Gorzów Wielkopolski – Sulechów” wynosi 525 668 117 EUR, z czego 399 359 335 EUR pochodzi z unijnego Funduszu Spójności. Projekt jest realizowany w ramach priorytetu „Drogowa i lotnicza sieć TEN-T” programu operacyjnego „Infrastruktura i środowisko” w okresie programowania 2007–2013.


Data projektu

25/11/2014