Nowe życie w starym mieście Bielsko-Białej

Współpraca między społeczną władzą i sektorem prywatnym zaowocowała przekształceniem starej części Bielsko-Białej w tętniące życiem centrum kulturalne i turystyczne.

Inne narzędzia

 
Pomnik na Rynku Głównym w Bielsko-Białej Pomnik na Rynku Głównym w Bielsko-Białej

KontekstBielsko-Biała jest położona w południowym województwie śląskim u stóp pasma górskiego Beskidy. Regionalna stolica, którą zamieszkuje około 177 000 mieszkańców. Od roku 1960 do 1990 była drugim najważniejszym centrum polskiego przemysłu tekstylnego. Dzisiaj Bielsko-Biała słynie głównie jako centrum turystyczne, szczególnie odnosi się to do bogatej spuścizny architektonicznej i kulturalnej, dzięki której miasto nazywane jest „małym Wiedniem”.W starej części miasta architektoniczna i kulturalna spuścizna cierpiała przez wiele lat z powodu zaniedbania i niedoinwestowania. Dlatego w roku 1998 władze lokalne przygotowały “Strategię odnowa” i “Plan przebudowy Starego Miasta”. W roku 2004 przyjęto nowy “Program przebudowy Starego Miasta Bielsko-Białej”, a w roku 2005 władze miasta opublikowały “Program przebudowy miejskich terenów Bielsko-Białej”. Powyższy plan oraz program stworzyły bazę zakrojonego na szeroką skalę projektu przebudowy, który został włączony do Regionalnego Integracyjnego Programu Operacyjnego, finansowanego przez Fundusze Strukturalne na okres 2004-2006.Początek odnowyGłównym celem projektu była przebudowa starej części miasta, a tym samym stymulacja jego potencjału ekonomicznego i kulturalnego. Na pierwszym etapie skoncentrowano się na inwestycji w podstawową infrastrukturę, przede wszystkim wodę, ogrzewanie i sieci telekomunikacyjne. Zaliczała się do tego również odbudowa rynku głównego, wraz z rekonstrukcją pomników oraz instalacja nowych ławek i oświetlenia. Projekt był sponsorowany przez władze miasta i sektor prywatnych organizacji, które były partnerem w tym projekcie.
Pomyślne wprowadzenie projektu pokazało potencjał publicznego partnerstwa z prywatnymi organizacjami w dostarczaniu rzeczywistych korzyści dla miasta i jego mieszkańców. Projekt ten był szczególnie bardzo silnym bodźcem dla inwestycji prywatnych właścicieli posesji na rynku głównym.
Jakkolwiek przebudowa Starego Miasta nie była ograniczona tylko do infrastruktury i budownictwa. Bielsko-Biała wdrożyła również projekt „Przeciwko bezradności”, który pomagał mieszkańcom z rejonu Starego Miasta mającym trudności w znalezieniu pracy, poprzez zorganizowanie specjalnych miejsc na spotkania, na których mieli możliwość szkolenia i uzyskania porady.RezultatyDzięki temu projektowi Stare Miasto odżyło. Rynek główny częściej był wykorzystywany jako miejsce wydarzeń kulturalnych i coraz więcej ludzi spędza swój wolny czas w starej części miasta. Aby zapewnić kontynuację tego procesu odbudowy, zostały rozpoczęte i są kontynuowane kolejne inicjatywy wchodzące w skład tego projektu oraz przyjęto nowe. Oto niektóre z nich:


  • Szczególna pomoc właścicielom starych budynków na Starym Mieście (np. specjalne podatki motywacyjne);


  • Służby doradcze oferujące ludziom ochronę finansową w przypadku inwestycji na Starym Mieście oraz


  • Kontynuacja projektu „Przeciwko bezradności”


Władze miasta szukają również dalszego wsparcia Funduszy Strukturalnych dla nowego projektu wspomagającego modernizację starych budynków należących do władz miasta. Budynki zostaną wykorzystane w celach kulturalnych, turystycznych oraz jako centra towarzyskie.


Data projektu

01/05/2005