Nowa obwodnica Jarosławia rozładuje korki i poprawi dojazd

Nowa obwodnica we wschodniej Polsce przyczyni się do zmniejszenia korków na drogach w regionie, a jednocześnie spowoduje powstanie lokalnego węzła społeczno-gospodarczego.

Inne narzędzia

 

Obwodnica o długości ponad 11 km została zbudowana w pobliżu Jarosławia w województwie podkarpackim we wschodniej Polsce. Obejmuje cztery węzły, sześć mostów i wiaduktów, przejścia dla pieszych i różne urządzenia ochrony środowiska.

Głównym celem projektu była poprawa ruchu przez Jarosław oraz ograniczenie liczby pojazdów przewożących przez miasto niebezpieczne ładunki, a w efekcie — poprawa dojazdu dla transportu handlowego. Dodatkowo oczekuje się, że inwestycja stworzy warunki do rozwoju zabudowy mieszkaniowej i zwiększy atrakcyjność transportu publicznego.

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

Planiści uważają także, że obwodnica, na której obowiązuje ograniczenie prędkości do 80 km/h, poprawi bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz dojazd do istniejących i planowanych atrakcji turystycznych miasta.

Dodatkowe elementy, w tym przejścia dla pieszych, urządzenia odwadniające, urządzenia ochrony środowiska i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego w jeszcze większym stopniu zwiększają bezpieczeństwo. W projekcie przewidziano przywrócenie dostępu do dróg publicznych z działek, które go utraciły w czasie budowy obwodnicy.

Nowa obwodnica, będąca częścią drogi krajowej Jedrzychowice-Korczowa, została ukończona w 2012 r. i jest eksploatowana od 2013 r.


Łączna wartość inwestycji i środki finansowania z UE

Łączna wysokość inwestycji w ramach projektu „Obwodnica Jarosławia” wynosi 110 680 411 EUR, z czego 73 920 626 EUR pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu operacyjnego „Rozwój Polski Wschodniej” w okresie programowania 2007–2013. Projekt był realizowany w ramach priorytetu „Infrastruktura transportowa”.


Data projektu

24/09/2014