Nowa infrastruktura poprawi bezpieczeństwo ruchu lotniczego i poprawi poziom usług w tym zakresie

Ogólnokrajowy projekt pozwoli zmodernizować lotniska i systemy nadzoru przestrzeni powietrznej w Polsce. Dzięki rozwojowi krajowych służb żeglugi powietrznej projekt zapewni zwiększenie bezpieczeństwa i skrócenie opóźnień.

Inne narzędzia

 

Polski system zarządzania ruchem powietrznym znajduje się obecnie w fazie modernizacji mającej na celu poprawę bezpieczeństwa, zwiększenie możliwości przewozowych w krajowej przestrzeni powietrznej i ograniczenie wpływu lotów na środowisko.

Projekt skupia się na usprawnieniu komunikacji, nawigacji i nadzoru oraz na zwiększeniu możliwości przetwarzania danych w ramach kontroli ruchu powietrznego na terenie kraju, aby zapewnić pasażerom lepszą obsługę ze strony Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.

Rozległa modernizacja

Zakres prac obejmuje budowę lub modernizację: instalacji komunikacji radiowej wykorzystywanych do zapewnienia łączności między samolotami a kontrolą naziemną, systemu nadzoru radiowego, radaru, sprzętu do pomiaru odległości, wież kontrolnych oraz oprogramowania wykorzystywanego do przetwarzania danych i obrazu.

Ponadto projekt zakłada modernizację ośmiu lotnisk oraz instalację systemów ILS (instrument landing system) na kolejnych pięciu pasach startowych. Systemy te ułatwiają samolotom podchodzenie do lądowania. Kolejnym krokiem w kierunku poprawy bezpieczeństwa jest wprowadzenie dwóch dodatkowych poziomów zabezpieczeń, a mianowicie systemów STCA (Short-Term Conflict Alert) i MTCD (Medium-Term Conflict Detection).

Możliwości przewozowe w polskiej przestrzeni powietrznej ulegną także zwiększeniu dzięki utworzeniu czterech nowych „sektorów” — wirtualnych stref przestrzeni powietrznej. Może to również pomóc w ograniczeniu opóźnień i zakłóceń, co nie tylko zwiększy możliwości przewozowe, ale pomoże także zmniejszyć wpływ ruchu lotniczego na środowisko.

Nowa infrastruktura ma objąć całą przestrzeń powietrzną Polski — jest instalowana w całym kraju, a w szczególności w Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Łodzi, Szczecinie, Warszawie, Wrocławiu i Zielonej Górze.

Łączna wartość inwestycji i środki finansowania z UE

Łączna wartość inwestycji w ramach projektu „Rozwój infrastruktury państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym” wynosi 141&nbps;307&nbps;601&nbps;EUR, z czego 72&nbps;116&nbps;943&nbps;EUR pochodzi z unijnego Funduszu Spójności. Projekt jest realizowany w ramach osi priorytetowej „Drogowa i lotnicza sieć TEN-T” programu operacyjnego „Infrastruktura i środowisko” w okresie programowania 2007–2013.

Data projektu

23/12/2014