Nowa droga ekspresowa zapewnia realne korzyści kierowcom w północno-wschodniej Polsce

Budowa drogi ekspresowej S7 pomiędzy Elblągiem a Olsztynkiem to inwestycja korzystna zarówno dla lokalnych mieszkańców, jak i dla osób podróżujących na długie dystanse. Otwarty w 2012 roku nowy, liczący 50 km odcinek drogi dwujezdniowej umożliwia jazdę z większą prędkością, co pozwala skrócić czas podróży. Nowa droga ekspresowa powinna także zapewnić wzrost poziomu bezpieczeństwa drogowego w tym regionie.

Inne narzędzia

 

Droga ta stanowi część transeuropejskiej sieci transportowej budowanej w ramach unijnego programu TEN-T, łączącej Gdańsk i Warszawę w Polsce z Budapesztem na Węgrzech. Miliardy euro wydawane w ramach tego programu mają usprawnić połączenia transportowe w Europie. Celem programu TEN-T jest ułatwienie przepływu osób i towarów w państwach członkowskich Unii Europejskiej i między nimi. Realizację tego projektu rozpoczęto w 2011 roku.

Droga S7 pozwala na poruszanie się z maksymalną prędkością 100 km/h, a dopuszczalne obciążenie wynosi 115 kN/oś. Inwestycja przyczyniła się już do skrócenia czasu podróży w tym regionie. W 2013 roku wartość czasu zaoszczędzonego dzięki niej w transporcie pasażerskim wyniosła około EUR 35 981 428, a w transporcie towarowym — EUR 6 934 652.

Program na szeroką skalę

Oprócz budowy dwupasmowej drogi ekspresowej, w ramach tego projektu sfinansowano budowę nowej drogi dojazdowej w Elblągu, czterech miejsc obsługi podróżnych (i przebudowę dwóch kolejnych) oraz szeregu rond i węzłów. Projekt obejmuje także budowę mniejszych dróg dojazdowych, mostów oraz instalacji kanalizacyjnej. W jego ramach sfinansowano również środki zwiększające bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz ekrany akustyczne, a także budowę przejść i korytarzy dla zwierząt.

Prace są finansowane z unijnego programu operacyjnego „Infrastruktura i środowisko” dla Polski. W latach 2007–2013 Wspólnota zainwestowała w ramach programu około 28 mld euro w poprawę krajowej infrastruktury technicznej, w tym połączeń transportu drogowego, kolejowego i lotniczego. Był to także największy program operacyjny w całej historii Unii Europejskiej.


Łączna wartość inwestycji i środki finansowania z UE

Łączna wartość inwestycji w ramach projektu „Budowa drogi ekspresowej S7 z Elbląga (S22) do Olsztynka (S51) na odcinku Elbląg–Miłomłyn” wynosi EUR 476 976 630, z czego EUR 356 749 482 pochodzi z unijnego Funduszu Spójności. Projekt jest realizowany w ramach priorytetu „Drogowa i lotnicza sieć TEN-T” programu operacyjnego „Infrastruktura i środowisko” w okresie programowania 2007–2013.


Data projektu

09/09/2014