Nowa droga ekspresowa zapewnia środkowej Polsce korzyści gospodarcze i transportowe

Budowa liczącego 104 km odcinka drogi ekspresowej S8 pomiędzy Łodzią a Walichnowami ma ułatwić podróżowanie kierowcom zarówno lokalnym, jak i pokonującym dłuższe trasy. Oczekuje się również, że projekt poprawi perspektywy gospodarcze tego regionu oraz pomoże w tworzeniu miejsc pracy.

Inne narzędzia

 

Według prognoz w trakcie pierwszego roku pełnej eksploatacji z tej nowej dwujezdniowej drogi ekspresowej będzie korzystać około 20 tys. użytkowników dróg dziennie. Droga S8 usprawni także połączenia pomiędzy istniejącymi drogami krajowymi, zwiększając tym samym ogólną płynność ruchu w środkowej Polsce. Prędkość projektowa tej drogi wynosi 100 km/h, a jej nośność — 115 kN/oś.

Oprócz położenia nowej drogi ekspresowej projekt obejmuje budowę liczącej 3,3 km drogi dojazdowej do obwodnicy Pabianic (droga klasy S) oraz 6-kilometrowej obwodnicy na południe od Sieradza. Zakres prac obejmuje także przebudowę drogi krajowej nr 14 w miejscu połączenia z nowo budowanym węzłem w Walichnowach.

Program budowlany z dużym rozmachem

Projekt podzielono na dwa etapy i dziewięć części. Oprócz działań związanych z budową drogi głównej zakres prac obejmuje budowę 11 węzłów, dziesięciu miejsc obsługi podróżnych, obszarów serwisowych oraz kilku dróg dojazdowych i serwisowych. Wzdłuż trasy trwa budowa niemal 100 obiektów inżynierskich, w tym 79 wiaduktów, 11 mostów, jednej estakady, pięciu kładek dla pieszych i jednego przejścia użyteczności publicznej. Zaplanowano też budowę 154 przepustów pełniących funkcję małych przejść dla zwierząt. Modernizacja skrzyżowań przecinających się z nową drogą ekspresową ma zapewnić jej właściwe dostosowanie do istniejącej sieci drogowej.

Oprócz systemów monitorowania ruchu i sterowania nim w ramach projektu instaluje się też ekrany akustyczne, oświetlenie oraz sprzęt zapewniający bezpieczeństwo na drodze i zarządzanie ruchem. Budowany jest także system odwadniania drogi obejmujący rowy i kanalizację burzową, który ma zapewnić dostępność drogi podczas złej pogody.


Łączna wartość inwestycji i środki finansowania z UE

Łączna wartość inwestycji w ramach projektu „Budowa drogi ekspresowej S8 w obrębie węzła drogowego Walichnowy–Łódź” wynosi EUR 1 238 364 087, z czego EUR 1 012 220 409 pochodzi z unijnego Funduszu Spójności. Projekt jest realizowany w ramach priorytetu „Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe” programu operacyjnego „Infrastruktura i środowisko” w okresie programowania 2007–2013.


Data projektu

09/09/2014