Budynki spółek mięsnych zasilane energią z nowo powstałej biogazowni

Biogazownia rolnicza została wybudowana w Polsce na terenie spółki przetwórstwa mięsnego „Wojciechowski”. Przetwarzane są w niej odpady z ubojni, którą posiada firma. Następnie produkuje się z nich biogaz do zasilania zakładu. Proces ten pozwala na redukcję zużycia paliw kopalnych, jak również emisji CO2 i pyłu.

Inne narzędzia

 
Prace budowlane w ramach budowy gazowni Wojciechowski © ZUH Wojciechowski Prace budowlane w ramach budowy gazowni Wojciechowski © ZUH Wojciechowski

" Jeśli chodzi o dostawy energii elektrycznej i ciepła, przedsiębiorstwo, czyli ubojnia i zakład przetwórstwa mięsnego, jest samowystarczalne i w pełni wykorzystuje źródła energii odnawialnej, co pozytywnie wpływa na środowisko naturalne regionu. W przypadku upraw rolnych nawozy zostały w dużym stopniu zastąpione przez poferment, czyli naturalny produkt uboczny biogazu. Ponadto powstało bezpośrednio osiem nowych miejsc pracy, a pośrednio — ok. 20. Ja osobiście uzyskałem zarówno zatrudnienie, jak i możliwość rozwoju zawodowego w branży biogazowej właśnie dzięki temu projektowi. "

Marcin Jęczmień, kierownik biogazowni, ZUH Wojciechowski

Biogazowa instalacja ma moc elektryczną 0,5 megawata (MW), a cieplną — 0,7 MW. Do produkcji biogazu prócz odpadów poubojowych stosuje się substraty w postaci kiszonki z kukurydzy i sorgo.

W krótkim czasie od uruchomienia biogazowni zaczęła ona pracować na pełnych obrotach, produkując minimum 300 megawatogodzin energii elektrycznej na miesiąc. W ciągu pierwszego roku działalności jej skuteczność w generowaniu energii osiągnęła prawie 95%.

Paliwo do instalacji kogeneracyjnej wytwarzającej prąd i ciepło

Substraty w postaci odpadów poubojowych, kiszonki z kukurydzy i sorgo przechodzą proces beztlenowej fermentacji, dzięki któremu powstaje biogaz i poferment. Następnie biogaz służy jako paliwo do instalacji kogeneracyjnych wytwarzających prąd i ciepło na potrzeby spółki mięsnej. Jednocześnie prawie 70% energii elektrycznej produkowanej w biogazowni sprzedaje się do sieci elektroenergetycznej.

Z kolei poferment używany jest jako nawóz pod uprawy energetyczne, które wykorzystuje się do zasilania biogazowni. W tym przypadku użycie pofermentu zamiast chemicznych nawozów ma pozytywny wpływ na środowisko.

Oszczędności dla spółki „Wojciechowski” wynikają nie tylko z obniżonych nakładów na utylizację odpadów z ubojni, ale również z dostaw energii elektrycznej i cieplnej, która jest dużo tańsza niż ta dostarczana przez typowych dystrybutorów energii. W rzeczywistości ubojnia jest w 100% samowystarczalna, jeśli chodzi o zapotrzebowanie na energię. Zatem posiadanie własnego źródła energii tworzy znaczną wartość dodaną biznesu.

Zmniejszona emisja i zużycie paliw kopalnych

Biogazownia umożliwiła spółce „Wojciechowski” zmniejszenie zużycia w niej konwencjonalnych paliw kopalnych, takich jak węgiel czy olej opałowy do centralnego systemu ogrzewania i zaopatrzenia w ciepłą wodę. Kolejną korzyścią dla środowiska jest eliminacja emisji pyłu z zakładu i redukcja emisji CO2 o 23%.

W trakcie trwania projektu bezpośrednio utworzono osiem długoterminowych miejsc pracy, a ponadto spółka szacuje, że biogazownia pośrednio przyczyni się do powstania ok. 20 kolejnych miejsc pracy. Spółka aktualnie planuje dalszy rozwój, w tym zwiększenie zdolności wytwórczej energii elektrycznej z 0,5 MW do 0,86 MW.

Projekt ten zgodny jest z wytycznymi UE dotyczącymi klimatu, energii i mobilności, jak również z priorytetem zrównoważonego wzrostu gospodarczego, którego celem jest promowanie gospodarki bardziej konkurencyjnej, ekologicznej i efektywnie zarządzającej zasobami. Jest też zgodny z założeniami przewodniej inicjatywy UE dotyczącej zasobooszczędnej Europy. Głównym jej celem jest przecięcie więzów łączących wzrost gospodarczy z wykorzystaniem zasobów, a co za tym idzie przejście na gospodarkę z niską emisją dwutlenku węgla, zwiększone wykorzystanie źródeł energii odnawialnej, modernizacja transportu i promocja oszczędności energetycznej.

Łączna wartość inwestycji i dofinansowania UE 

Łączna wartość inwestycji w projekt „Budowa biogazowni rolniczej o zdolności wytwórczej energii elektrycznej o mocy 0,5 MW, a cieplnej o mocy 0,7 MW” wyniosła 3 519 676 EUR, przy czym wkład unijnego Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego o wartości 2 093 855 EUR został wniesiony za pośrednictwem Programu Operacyjnego „Łódzkie” na okres programowania 2007–2013.

Data projektu

18/11/2016