Modernizacja sieci transportu kolejowego zwiększy możliwości przewozowe i poprawi bezpieczeństwo

Duży program inwestycji w kolej w województwie mazowieckim w Polsce zaowocuje wzrostem liczby pasażerów oraz poprawą wygody i bezpieczeństwa podróży.

Inne narzędzia

 

Inicjatywa obejmuje zakup nowego taboru kolejowego, co pozwoli zwiększyć możliwości przewozu pasażerów, zwłaszcza w godzinach szczytu. Dziesięć nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych (EZT) będzie jeździć na dwóch istniejących liniach — S1 Pruszków–Otwock i S9 Warszawa Zachodnia–Wieliszew.

Ten nowy projekt transportowy przyniesie korzyści głównie mieszkańcom Warszawy, ale skorzystają na nim również osoby mieszkające wzdłuż obu linii kolejowych. Nowe EZT są nie tylko wygodniejsze i bezpieczniejsze, ale również łatwiej dostępne dla pasażerów niepełnosprawnych.

Łączna wartość inwestycji i środki finansowania z UE

Łączna wartość inwestycji w ramach projektu „Zwiększenie możliwości przewozowych Szybkiej Kolei Miejskiej Sp. z o.o. w ruchu aglomeracyjnym Warszawy na istniejących i planowanych liniach” wynosi 54 337 520 EUR, z czego 34 979 701 EUR pochodzi z unijnego Funduszu Spójności. Projekt jest realizowany w ramach osi priorytetowej „Transport przyjazny środowisku” programu „Infrastruktura i środowisko” w okresie programowania 2007–2013.

Data projektu

23/12/2014