Duża inwestycja zapewnia nowe połączenia i lepszą jakość usług kolejowych

Mieszkańcy Krakowa i sąsiednich miejscowości mogą korzystać z bezpieczniejszych i bardziej niezawodnych usług kolejowych dzięki wielkiemu programowi inwestycji. Modernizacja powinna też zachęcić podróżnych z obszaru metropolitalnego do rezygnacji z przejazdu samochodem.

Inne narzędzia

 

Projekt obejmował unowocześnienie infrastruktury wzdłuż 5,3 km linii kolejowej nr 109 oraz remont krakowskiego Dworca Głównego, budowę nowych parkingów w ramach systemu Park and Ride oraz instalację monitoringu i systemu informacyjnego dla pasażerów.

Szybsze podróże

Modernizacja linii pozwala rozwijać większe prędkości, skracając czas podróży w lokalnej sieci średnio o około 2,5 minuty. Oprócz poprawy wydajności transportu kolejowego i jego atrakcyjności dla lokalnych mieszkańców, projekt modernizacyjny podnosi jakość połączeń międzyregionalnych, ułatwiając dojazd do Krakowa i okolicznych miejscowości. Jest to szczególnie ważne dla mieszkańców okolicznych obszarów wiejskich.

W długiej perspektywie program poprawi konkurencyjność krakowskiego obszaru metropolitalnego, a także bezpieczeństwo i ekologiczność transportu publicznego. Autorzy projektu liczą, że dzięki poprawie atrakcyjności i wydajności kolei więcej osób będzie dojeżdżało do miasta pociągami, rezygnując z samochodów.

Złożony plan

Program prac został podzielony na cztery zadania:

  • Modernizacja krakowskiego Dworca Głównego wraz z instalacją nowego systemu zarządzania ruchem pasażerów. Zakres prac: remonty peronów i oświetlenia; budowa torów i osłon na stacji podziemnej; budowa przejścia podziemnego; instalacja systemu monitoringu i informacji dla pasażerów.
  • Modernizacja linii kolejowej na odcinku Kraków Bieżanów–Wieliczka Rynek w celu poprawy parametrów technicznych i operacyjnych. Prace objęły unowocześnienie peronów, torów, sieci elektrycznych i telekomunikacyjnych, urządzeń sygnalizacyjnych i obiektów inżynierskich. Oprócz tego zbudowano nowy przystanek w Bogucicach między stacjami Kraków Bieżanów Drożdżownia i Wieliczka.
  • Budowa parkingu w Wieliczce w ramach systemu Park and Ride. Prace objęły instalację informacji o możliwościach przesiadki na stacji i na przystanku Wieliczka Rynek.
  • Instalacja systemu monitoringu i informacji dla pasażerów oraz budowa tablic informujących o możliwościach przesiadki na przystanku Kraków Łagiewniki.

Łączna wartość inwestycji i środki finansowania z UE

Łączna wartość inwestycji w ramach projektu „Zintegrowany system transportu publicznego w konurbacji Krakowa” wynosi 52 917 817 EUR, z czego 19 983 269 EUR pochodzi z unijnego Funduszu Spójności. Projekt jest realizowany w ramach priorytetu „Transport przyjazny środowisku” programu operacyjnego „Infrastruktura i środowisko” w okresie programowania 2007–2013.

Data projektu

17/11/2014