Port lotniczy Lublin oferuje lepsze połączenia ze wschodnią Polską

Rozwój regionalnego portu lotniczego w pobliżu Lublina zapewnia turystom i biznesmenom lepsze połączenia z Polską wschodnią. W długim terminie skorzysta na tym cały region, gdyż port lotniczy powinien pozytywnie wpłynąć na gospodarkę w regionie i zwiększyć jego atrakcyjność inwestycyjną.

Inne narzędzia

 

Port lotniczy jest położony około 10 km na wschód od miasta i jest w stanie obsługiwać do 1,4 miliona pasażerów rocznie. Jego szczytowa przepustowość to 720 pasażerów na godzinę. Przewiduje się, że w 2015 roku port obsłuży 364 000 pasażerów przylatujących i odlatujących.

W ramach projektu powstał szereg budowli, obiektów i urządzeń niezbędnych do zapewnienia płynnego działania nowoczesnego portu lotniczego. Prace budowalne obejmowały:

  • terminal pasażerski z biurami,
  • pasy startowe wraz z miejscami postojowymi dla samolotów i drogami kołowania,
  • płyty postojowe i stanowiska odladzania,
  • systemy oświetlenia nawigacyjnego, oświetlenie projektorowe oraz sieć zasilającą,
  • obiekty do szybkiej obsługi pasażerów i pojazdów oraz
  • obiekt lotniskowej straży pożarnej oraz instalacje do przechowywania paliw.

W ramach inwestycji zrealizowano przyłączenie portu lotniczego do różnych sieci publicznych, takich jak sieć wodociągowa, kanalizacyjna, energetyczna i telekomunikacyjna. Zakupiono również urządzenia techniczne i oprogramowanie niezbędne do zapewnienia działania i bezpieczeństwa portu lotniczego. Dodatkowo, od czasu otwarcia port lotniczy wygenerował około 100 nowych miejsc pracy.

Inwestycja związana z tym projektem została zredukowana o 45% w porównaniu z pierwotnym kosztorysem. Jest to spowodowane tym, że rzeczywista liczba pasażerów obsługiwanych przez port lotniczy jest około 45% mniejsza niż maksymalna przepustowość.

Łączna wartość inwestycji i środki finansowania z UE

Łączna wartość inwestycji w ramach projektu „Rozbudowa Regionalnego Portu Lotniczego: Port Lotniczy Lublin” wyniosła 53 481 193 EUR, z czego 31 731 525 EUR pochodziło ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu operacyjnego „Lubelskie” w okresie programowania 2007–2013. Projekt jest realizowany w ramach priorytetu „Transport”.

Data projektu

01/09/2015