Informacje o transgranicznych możliwościach zawodowych w Saksonii i na Dolnym Śląsku

Wraz z otwarciem się transgranicznego rynku pracy pojawiły się nowe możliwości rozwoju zawodowego dla mieszkańców sąsiadujących ze sobą części Saksonii i Dolnego Śląska. W ramach projektu „Karriere ohne Grenzen” (Kariera bez granic) szkoły, przedsiębiorstwa i agencje zatrudnienia połączyły siły, aby podnieść świadomość tych perspektyw wśród dzieci i młodzieży.

Inne narzędzia

 
© European Union © European Union

" Projekt usprawnił współpracę pomiędzy szkołami, firmami i agencjami zatrudnienia w polskiej i niemieckiej części regionu Neisse-Nisa-Nysa. Ta synergia pozwala na podkreślenie możliwości zatrudnienia w tym regionie i zwiększa szanse miejscowej młodzieży na rozwój kariery bez konieczności opuszczania miejsca zamieszkania. "

Istnienie granicy może łatwo przyćmić kuszące możliwości zatrudnienia na terytorium sąsiedniego państwa. W rezultacie bywa, że młodzi ludzie w regionach przygranicznych są nieświadomi, iż posiadane przez nich umiejętności mogą być poszukiwane tuż „za rogiem”, a zatem że istnieją dla nich szanse na zbudowanie ekscytującej kariery. Zamiast tego wiele osób, które wolałyby nie opuszczać dotychczasowego miejsca zamieszkania, decyduje się na wyjazd, przez co region i działające w nim przedsiębiorstwa tracą bardzo potrzebne zasoby ludzkie.

Kim chcesz zostać, gdy dorośniesz?

Projekt „Karriere ohne Grenzen” został uruchomiony we wrześniu 2010 r., aby rozwiązać ten problem w niemieckich i polskich częściach regionu Neisse-Nisa-Nysa poprzez promowanie wczesnego rozwijania znajomości lokalnego rynku pracy, w tym jego transgranicznego charakteru. W projekcie uczestniczyło wiele instytucji i przedsiębiorstw dążących do stworzenia wspólnego podejścia oraz zainspirowania lokalnej młodzieży uczęszczającej do szkół na przyległych terenach do rozwoju kariery.

Projekt pozwolił nauczycielom na wymianę doświadczeń, zapewnił im lepszy wgląd w system orientacji zawodowej prowadzony odpowiednio po drugiej stronie granicy, umożliwił im określenie dostępnych możliwości i zaowocował opracowaniem szczegółowego podręcznika. Ta baza wiedzy, która jest dostępna zarówno w języku niemieckim, jak i polskim, zawiera wyczerpujące informacje i wskazówki oraz szereg materiałów dydaktycznych.

Proponowane podejście oraz ćwiczenia praktyczne zostały następnie przetestowane i udoskonalone w cyklu warsztatów, podczas których grupy uczniów zaproszono do zbadania perspektyw zawodowych i zapoznania się z lokalnymi przedsiębiorstwami i pracodawcami. Wiele z tych warsztatów było dostępnych również dla młodzieży z czeskiej części regionu Neisse-Nisa-Nysa.

Dbanie o zasoby ludzkie

Synergie utworzone pomiędzy szkołami, przedsiębiorstwami i agencjami zatrudnienia odegrały kluczową rolę w informowaniu młodego pokolenia z tego regionu o możliwościach związanych z transgranicznym rynkiem pracy. Szczególną uwagę skupiono na tworzeniu sieci i struktur współpracy, które przetrwają po zakończeniu projektu, tj. w marcu 2015 r.

Projekt umożliwił uczniom wybór ich przyszłych karier z większą świadomością możliwości dostępnych w okolicy. Dodatkową korzyścią zapewnioną przez projekt było nawiązanie bliższych więzi pomiędzy młodzieżą po obu stronach granicy i przełamanie barier w ich interakcjach z nauczycielami.

Projekt był prowadzony przez Pontes — sieć promującą współpracę transgraniczną w zakresie edukacji w całym regionie Neisse-Nisa-Nysa.


Łączna wartość inwestycji i dofinansowania UE

Łączna wartość inwestycji w projekt „Karriere ohne Grenzen – Grenzüberschreitende Berufsorientierung in der Euroregion Neisse-Nysa” wyniosła 618 597 EUR, przy czym wkład unijnego Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego o wartości 515 333 EUR został wniesiony za pośrednictwem Programu Operacyjnego „Polska — Niemcy” na okres programowania 2007–2013. Inwestycja objęta jest priorytetem „Transgraniczna integracja społeczna”.


Data projektu

24/01/2017