Language Garden – nauka języka sąsiada w przedszkolu

Projekt Language Garden ma na celu zwiększenie znajomości języków obcych i kompetencji międzykulturowych dzieci poprzez rozwój i sprawdzanie kwalifikacji nauczycieli wychowania przedszkolnego w Niemczech i Polsce w zakresie współpracy transgranicznej.

Inne narzędzia

 
Logo projektu Language Garden. Logo projektu Language Garden.

" Projekt Language Garden tworzy i sprawdza kwalifikacje nauczycieli w zakresie współpracy transgranicznej, a jego celem jest nauczanie języków obcych w regionie już w edukacji przedszkolnej. "

Kamil Więcek, kierownik projektu Language Garden

Udowodniono, że kompetencje językowe to jeden z najistotniejszych czynników w kontekście integracji i włączenia społecznego, sukcesów i mobilności zawodowej, dostępu do edukacji oraz rozwoju osobistego. Zapewnienie dzieciom szansy na dwujęzyczność w bardzo wczesnym wieku pomoże w wyrównywaniu szans.

Jednak pomimo bliskości Brandenburgii i województwa lubuskiego przed wdrożeniem projektu Language Garden, który ma na celu opracowanie metod efektywnego, a zarazem atrakcyjnego dla dzieci, nauczania języków, nie istniały żadne programy metodyczne ani dydaktyczne w zakresie przekazywania wiedzy o sąsiednim regionie.

Szkolenia nauczycieli w zakresie wdrażania dwujęzyczności

Projekt obejmuje cztery główne obszary. Po pierwsze, zorganizowano szkolenia w miejscu pracy. Instruktorzy odwiedzili 10 przedszkoli uczestniczących w programie, zapewniając nauczycielom możliwość podniesienia kompetencji językowych oraz międzykulturowych.

Po drugie, zorganizowano wymianę nauczycieli wychowania przedszkolnego między instytucjami z Polski i Niemiec. Towarzyszyły temu warsztaty i kursy przygotowawcze; zapewniono wsparcie instruktorów na miejscu oraz opracowano odpowiednie materiały dydaktyczne.

Nowe media pomocne w komunikacji

Poza wsparciem doradczym dla nauczycieli w ramach projektu opracowano również produkty pomocne w zwiększaniu kompetencji dwujęzycznych dostępne także dla osób nieobjętych programem. Trzecim elementem projektu było utworzenie i przetestowanie internetowej platformy dla nauczycieli, umożliwiającej wymianę doświadczeń i uwag na temat materiałów dydaktycznych.

Po czwarte, projekt kładzie duży nacisk na wykorzystanie nowych mediów w nauczaniu języków. W związku z tym powstał program komputerowy do nauki języków dla dzieci, umożliwiający naukę niemieckiego lub polskiego. Koordynatorzy mają nadzieję, że podjęte wysiłki przyczynią się do trwałego wzrostu kompetencji językowych wśród dzieci w regionie.

Zostały już utworzone cztery dwujęzyczne przedszkola we Frankfurcie nad Odrą i jedno w Poznaniu.

Łączna wartość inwestycji i środki finansowania z UE

Łączna wartość inwestycji dla projektu „Language Garden – rozwój i sprawdzanie transgranicznych kwalifikacji nauczycieli w celu propagowania nauki języków obcych w bardzo wczesnym wieku w przedszkolach regionów objętych programem” wynosi 124 854 EUR, z czego 103 629 EUR pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu operacyjnego „Polska (Lubuskie) – Niemcy (Brandenburgia)” na okres programowania 2007–2013.

Data projektu

27/05/2015