Główne elementy Południowej Obwodnicy Warszawy

Na południowych obrzeżach stolicy Polski trwają prace nad dwiema nowymi ważnymi drogami ekspresowymi. Drogi te mają w sumie 20 km długości i należą do sieci, która w przyszłości utworzy Południową Obwodnicę Warszawy (POW).

Inne narzędzia

 

Głównym celem projektu jest odciążenie centrum Warszawy przez skierowanie samochodów osobowych i ciężarowych na drogi ekspresowe. Nowa infrastruktura nie tylko usprawni ruch tranzytowy przez Warszawę, ale także przyczyni się do poprawy komunikacji między jej dzielnicami. Skorzystają na tym przede wszystkim użytkownicy dróg i mieszkańcy terenów leżących w zasięgu projektu, a także osoby przejeżdżające przez Mazowsze.

POW jest dłuższą z dwóch nowych dróg i ma długość 14,4 km. Składa się z drogi ekspresowej S2 biegnącej na południowy-wschód od miasta między węzłem Konotopa, który stanowi jej skrzyżowanie z autostradą A2 i trasą Armii Krajowej (S8), a węzłem Puławska w południowej części Warszawy.


Druga droga ekspresowa, czyli trasa N-S lub S79, biegnie z północy na południe, wzdłuż zachodniego skraju warszawskiego lotniska Chopina. Jej budowa skupia się na odcinku między węzłami Marynarska i Lotnisko o długości 5,5 km. Oprócz tego projekt zakłada przebudowę 1,3 km dróg krajowych.

Nowoczesna infrastruktura

POW jest dwujezdniową i trzypasmową drogą klasy ekspresowej o dopuszczalnej prędkości ruchu 100 km/h i 80 km/h w okolicy węzła Puławska. Trasa N-S to miejska trasa szybkiego ruchu składająca się z dwóch trzypasmowych jezdni o dopuszczalnej prędkości ruchu 80 km/h.

Na obu trasach znajdą się różne obiekty inżynierskie, jak węzły, wiadukty i zjazdy. Stanowią one uzupełnienie zasadniczej infrastruktury projektu oraz elementów zapewniających ochronę środowiska i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. Planowana jest również modernizacja innych powiązanych obiektów.

POW i trasa N-S poprawią integrację przedmieść Warszawy z siecią dróg krajowych i wojewódzkich, pobudzając rozwój nowych funkcji metropolitalnych stolicy. Drogi mają także istotne znaczenie międzynarodowe, ponieważ projekt jest zlokalizowany w paneuropejskim korytarzu transportowym (TEN-T) biegnącym z Berlina przez Poznań i Warszawę do Moskwy.

Łączna wartość inwestycji i środki finansowania z UE

Łączna wartość inwestycji w ramach projektu „Budowa drogi S2 węzeł Konotopa–węzeł Puławska wraz z odcinkiem węzeł Lotnisko–węzeł Marynarska S79” wynosi 955 883 619 EUR, z czego 502 059 750 EUR pochodzi z unijnego Funduszu Spójności. Projekt jest realizowany w ramach osi priorytetowej „Drogowa i lotnicza sieć TEN-T" Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” w okresie programowania 2007–2013.

Data projektu

09/04/2014