Zwiększenie komfortu i zdolności przewozowych pasażerskiego transportu kolejowego w aglomeracji warszawskiej

Niedawny zakup nowej infrastruktury dotyczącej pasażerskiego transportu kolejowego — możliwy dzięki środkom z unijnego Funduszu Spójności — przyniesie długoterminowe korzyści mieszkańcom i osobom dojeżdżającym do pracy w aglomeracji warszawskiej. Projekt przyczyni się do wzmocnienia połączeń transportowych między stolicą Polski a jej przedmieściami i pobliskimi regionami.

Inne narzędzia

 

Poprawa kolei miejskiej

Głównym efektem długoterminowym projektu będzie poprawa transportu na najbardziej zatłoczonych odcinkach sieci kolejowej w aglomeracji warszawskiej, zwłaszcza w godzinach szczytu. Udało się dokonać zakupu łącznie 20 piętrowych wagonów środkowych, dwóch piętrowych wagonów sterowniczych i dwóch lokomotyw elektrycznych, które stopniowo będą wprowadzane na tory. 

Poprzez zwiększenie atrakcyjności i dostępności transportu kolejowego jako środka dojazdu do pracy projekt przyczyni się do zmniejszenia intensywności ruchu drogowego oraz do zwiększenia wykorzystania bardziej ekologicznych i zrównoważonych rodzajów transportu. 

Zwiększenie zdolności przewozowych i komfortu

Projekt zwiększy zdolności przewozowe transportu kolejowego. Każdy nowy piętrowy wagon środkowy jest w stanie przewieźć około 245 osób, zapewniając im 125 miejsc do siedzenia. Zdolność przewozowa piętrowych wagonów sterowniczych przewidziana jest na 230 miejsc, w tym 85 siedzących. Oznacza to, że zdolność przewozowa wzrośnie łącznie o 5360 miejsc, w tym 2670 miejsc siedzących.

Celem projektu jest również zapewnienie komfortu pasażerom dojeżdżającym do Warszawy. Każdy nowy wagon wyposażono w toalety z obiegiem zamkniętym, klimatyzację oraz wewnętrzny wideomonitoring. Drzwi wejściowe są dostosowane do osób niepełnosprawnych i osób z ograniczoną mobilnością, a wagony umożliwiają przewóz dużego bagażu i rowerów. Pociągi mogą rozwinąć maksymalną prędkość 160 km/h. 

Ponadto zespół projektowy szacuje, że oszczędności wynikające ze skrócenia czasu przewozów pasażerskich wyniosą 407 969 EUR rocznie. Szacowane oszczędności dotyczące kosztów eksploatacji pojazdów, kosztów zwiększenia bezpieczeństwa i kosztów wpływu na środowisko w okresie odniesienia 2013–2037 wynoszą 152 865 670 EUR. 

W razie potrzeby możliwe będzie wykorzystanie nowego taboru na innych odcinkach sieci kolejowej. Wszystkie jednostki zakupionego taboru kolejowego są w pełni zgodne ze specyfikacją techniczną UE. Projekt powinien przynieść długoterminowe korzyści pasażerom, którzy obecnie korzystają z transportu kolejowego w stolicy Polski i jej okolicach, a także tym, którzy zostaną zachęceni do zmiany środka transportu na kolej aglomeracyjną.

Łączna wartość inwestycji i dofinansowania UE

Łączna wartość inwestycji związanej z projektem „Zakup 20 sztuk nowych piętrowych wagonów oraz 2 sztuk wagonów sterowniczych i 2 sztuk nowych lokomotyw do składów pociągów w systemie push-pull” wynosi 51 316 313 EUR, przy czym wkład unijnego Funduszu Spójności o wartości 41 050 216 EUR został wniesiony za pośrednictwem Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” na okres programowania 2007–2013. Inwestycja objęta jest priorytetem „Transport przyjazny środowisku”.

Data projektu

26/09/2016