Ulepszenie połączeń komunikacyjnych w celu pobudzenia wzrostu gospodarczego w regionie Dolnego Śląska

Przewiduje się, że realizacja nowych projektów z zakresu transportu drogowego spowoduje pobudzenie konkurencyjności gospodarczej we Wrocławiu i na sąsiednich obszarach.

Inne narzędzia

 

Inwestycja ta jest odpowiedzią na wzrost liczby pojazdów korzystających z lokalnych tras i ma na celu zwiększenie dostępności obszarów wokół Wrocławia oraz skrócenie czasu spędzanego w podróży przez okolicznych mieszkańców.                                  

Nowa droga spowoduje zmniejszenie korków w aglomeracji wrocławskiej i zwiększy jej atrakcyjność inwestycyjną, ułatwiając podróżowanie do obszarów znajdujących się wokół miasta.

Projekt poprawi również jakość życia mieszkańców dzięki zwiększeniu komfortu podróży. Sprzyjać będzie także bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz zminimalizuje hałas, liczbę wypadków i emisję zanieczyszczeń we Wrocławiu.

Główna infrastruktura

Prace budowlane na odcinku 8,4 km — łączącym drogę krajową nr 94 z drogą regionalną nr 455 — zostały zakończone. Odcinek ten został włączony do ruchu. 

Zakres prac związanych z rozwojem infrastruktury obejmuje budowę trzech mostów, dwóch wiaduktów, ronda, węzła dwupoziomowego (wiaduktu drogowego z rondem), wiaduktów drogowych i kolejowych oraz infrastruktury towarzyszącej (przejść dla zwierząt, przepustów, ekranów akustycznych, kanalizacji, modernizacji infrastruktury kolizyjnej).

Nowa droga jest częścią większego projektu, węzła aglomeracyjnego A4-S8, którego całkowity koszt wyniesie ok. 200 mln euro. Projekt został podzielony na cztery etapy.

Łączna wartość inwestycji i środki finansowania z UE

Całkowity koszt projektu zatytułowanego „Budowa drogi regionalnej łączącej drogę krajową nr 94 z drogą krajową nr 455 wraz z węzłami” wynosi 81 390 996 euro, przy wkładzie unijnego Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na poziomie 40 695 498 euro. Projekt jest finansowany w ramach osi priorytetowej „Transport” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego w okresie programowania 2007–2013.

Data projektu

17/11/2014