Gniezno inwestuje w edukację: Dawne budynki wojskowe zmieniono w nowoczesne i dobrze wyposażone szkoły

Korzystając ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 70-tysięczne Gniezno w środkowo-zachodniej Polsce inwestuje w edukację, rozwój umiejętności i ustawiczne kształcenie. W świeżo zrewitalizowanych i dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych budynkach należących dawniej do wojska mieszczą się obecnie trzy szkoły średnie i siedziba Powiatowego Urzędu Pracy.

Inne narzędzia

 
Budynki powojskowe zostały całkowicie zrewitalizowane i dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.  © Starostwo Powiatowe w Gnieźnie Budynki powojskowe zostały całkowicie zrewitalizowane i dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. © Starostwo Powiatowe w Gnieźnie

" Projekt pozwolił stworzyć doskonałe warunki do nauki dla ponad 1000 uczniów i zapewnił komfortową pracę ponad setce nauczycieli. Szkoły zapewniają wysoki poziom kształcenia, co znacznie zwiększa ich konkurencyjność w regionie, a cały teren byłych zabudowań wojskowych stał się atrakcyjniejszy dla inwestorów. "

Maria Suplicka, koordynator projektu

Jeszcze do niedawna XIX-wieczne zabudowania wojskowe były kompletną ruiną, lecz dzięki renowacji ta część starego miasta zyskała nowe życie.

Projekt prowadzony przez władze lokalne przy wsparciu środków unijnych obejmował całkowitą rekonstrukcję i dostosowanie dwóch dużych budynków do potrzeb edukacyjnych i działalności społecznej.

Remont kapitalny

Budynki o łącznej powierzchni 10 tys. metrów kwadratowych wymagały gruntownej renowacji zarówno elewacji, jak i wnętrz. Całkowicie wymieniono instalacje techniczne, hydrauliczne, grzewcze, podłogi, okna, windy i dach. Zrewitalizowano również okoliczną zieleń i wymieniono oświetlenie.

W budynku głównym mieszczą się trzy szkoły średnie, Powiatowy Urząd Pracy oraz Stowarzyszenie Centrum Rehabilitacyjno-Kulturalnego „Promyk”. W starym arsenale zorganizowano profesjonalnie wyposażoną kuchnię dla uczniów technikum gastronomicznego, które także otrzymało siedzibę na terenie kompleksu.

Pozyskane środki pozwoliły na doskonałe wyposażenie szkół, dzięki czemu uczniowie mogą korzystać z profesjonalnego laboratorium chemicznego, sal komputerowych i klas przeznaczonych do nauki języków. Dzięki tym inwestycjom znacznie poprawiły się warunki kształcenia ogólnego i zawodowego w regionie.

Szkoły bez granic

Po remoncie wszystkie budynki są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Kompleks został wyposażony w windy, podjazdy dla wózków inwalidzkich, poręcze i specjalne toalety.

Remont pozwolił na wygospodarowanie większej liczby sal lekcyjnych, dzięki czemu zajęcia kończą się obecnie o godzinie 16:30. Wcześniej klas było za mało, a lekcje trwały do 20:30. Przyczyniło się to do znacznego zwiększenia komfortu nauki.

Łączna wartość inwestycji i środki finansowania z UE

Łączna wartość inwestycji w ramach projektu „Adaptacja budynków pokoszarowych w Gnieźnie na cele oświatowe oraz organizacji pożytku publicznego” wyniosła 2 621 533 euro (10 748 286 PLN) , z czego 1 537 375 euro (6 303 238 PLN)  pochodziło ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu operacyjnego „Wielkopolska” na okres programowania 2007–2013.

Data projektu

05/08/2015