Inicjatywa „eSzkoła” pomaga nauczycielom, uczniom i rodzicom w województwie opolskim

Ponad 100 szkół w województwie opolskim korzysta z dobrodziejstw najnowszych technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) dzięki dofinansowaniu UE. W ramach pakietu inwestycyjnego sfinansowano rozwój e-usług i zakup sprzętu komputerowego, co ułatwiło szkołom dostęp do zasobów i materiałów dydaktycznych oraz kontakt z rodzicami, a także zapewniło uczniom ciekawe możliwości nauki.

Inne narzędzia

 
Laptop na ławce. © CC0 Creative Commons Laptop na ławce. © CC0 Creative Commons

" Dzięki realizacji projektu tysiące uczniów uzyskało dostęp do profesjonalnych sieci informatycznych, a także nowoczesnego sprzętu i oprogramowania. Szeroki dostęp do zasobów multimedialnych umożliwił wzrost kompetencji zarówno nauczycieli, jak i młodzieży oraz ich rodziców. "

Artur Nowak, kierownik ds. informatyki

W ramach projektu dostarczono infrastrukturę informatyczną i oprogramowanie niezbędne do stworzenia portalu eSzkoła. Do portalu podłączonych jest 57 gimnazjów, 19 szkół podstawowych, 33 szkoły ponadgimnazjalne i dwa przedszkola. Szkoły otrzymały pełen zakres urządzeń komputerowych, w tym laptopy, tablice interaktywne z projektorami multimedialnymi, bezprzewodowe urządzenia sieciowe oraz karty dostępu do systemu eSzkoła. Integralną częścią projektu były szkolenia, w ramach których ponad 4500 nauczycieli i pracowników administracyjnych nauczyło się korzystania z aplikacji ICT. Z usług internetowych skorzystało dotychczas ponad 17 000 osób. W wyniku projektu utworzono również cztery nowe miejsca pracy.

Nowe usługi

Uczniowie i nauczyciele korzystają z serwisu i nowego sprzętu w codziennej pracy i nauce, a dodatkowo mogą także korzystać z lekcji wirtualnych prowadzonych przez wyspecjalizowanych opiekunów. Dzięki temu powstała między innymi możliwość utworzenia specjalnych klas w celu wspierania utalentowanych uczniów o określonych umiejętnościach lub uczniów z trudnościami w nauce, którzy potrzebują dodatkowej pomocy. 

Korzystają na tym także rodzice, którzy mogą sprawdzić w Internecie obecność swoich dzieci na zajęciach oraz osiągane przez nie wyniki. Mogą również kontaktować się ze szkołą za pomocą wiadomości tekstowych i e-maili. Ponadto nowe technologie przyczyniają się do poprawy systemów zarządzania i komunikacji pomiędzy instytucjami edukacyjnymi działającymi w regionie.

Platforma elektroniczna zapewnia także szereg innych korzyści. Zarejestrowani użytkownicy mogą zakładać fora dyskusyjne obejmujące wiele szkół. Serwis ułatwia również uczniom pracę w grupach, podczas gdy pracownicy mogą sprawnie wymieniać się materiałami dydaktycznymi.

Promowanie włączenia cyfrowego

Inicjatywa eSzkoła była odpowiedzią na trudności napotykane przez niektóre instytucje edukacyjne w regionie w zakresie dostępu do technologii informacyjno-komunikacyjnych. Tym sposobem projekt przyczynił się również do poprawy integracji cyfrowej w regionie. Niektóre szkoły uczestniczące w projekcie udostępniły multimedialne kioski, za pośrednictwem których każdy może skorzystać z bezpłatnej sieci Wi-Fi w celu sprawdzenia skrzynki pocztowej lub wyszukania informacji. Z kiosków mogą korzystać także rodzice i mieszkańcy, którzy nie mają dostępu do Internetu w domu.

Łączna wartość inwestycji i dofinansowania UE 

Łączna wartość inwestycji w projekt „Opolska e-Szkoła szkołą ku przyszłości” wyniosła 3 922 949 EUR, przy czym wkład unijnego Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego o wartości 3 334 507 EUR został wniesiony za pośrednictwem Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na okres programowania 2007–2013.

 

Data projektu

21/08/2018