Energooszczędne laboratorium przyspieszy rozwój wiedzy na temat odnawialnych źródeł energii

Ukończone ostatnio Centrum Energetyki Odnawialnej to budynek, w którym wykorzystuje się różne odnawialne źródła energii. Placówka ta pomoże również w rozwoju badań lokalnych i w kreowaniu nowych możliwości biznesowych.

Inne narzędzia

 
Centrum Energetyki Odnawialnej działa w nowoczesnym, energooszczędnym budynku. © Centrum Energetyki Odnawialnej Sp. z o.o. Centrum Energetyki Odnawialnej działa w nowoczesnym, energooszczędnym budynku. © Centrum Energetyki Odnawialnej Sp. z o.o.

" W efekcie jesteśmy w stanie rozwijać nasze kadry badawczo-rozwojowe i współpracować z branżą. "

Radosław Grech, prezes Centrum Energetyki Odnawialnej

Ten sfinansowany ze środków EFRR projekt obejmował budowę energooszczędnego budynku, który miał się stać siedzibą laboratoriów wyposażonych w generatory wiatrowe, instalacje fotowoltaiczne, wodorowe ogniwa paliwowe, a także w takie zaawansowane technologicznie urządzenia, jak kolektory słoneczne, piece kuchenne na biomasę i pompy powietrzne. Zainstalowano też w nim mikroturbinę gazową umożliwiającą jednoczesne generowanie zimna, ciepła i energii elektrycznej. W obiekcie znalazły się również laboratoria przeznaczone do testowania technologii termicznych i elektromagnetycznych.

Badania naukowe na rzecz biznesu

Głównym celem tego projektu jest ożywienie wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy specjalistami ds. badań i rozwoju a bardziej zorientowanymi na potrzeby rynku małymi i średnimi przedsiębiorstwami (MŚP), zwłaszcza w dziedzinie odnawialnych źródeł energii. Cel ten ma zostać osiągnięty poprzez ułatwienie dostępu do nowych rozwiązań i odkryć wszystkim zainteresowanym podmiotom z województwa lubuskiego. 

Projekt ma też ułatwić MŚP wdrażanie nowoczesnych technologii, które pozwolą im produkować urządzenia energooszczędne. Placówka ma ponadto pomóc w przygotowaniu następnej generacji kompetentnej kadry inżynierskiej dla MŚP zajmujących się projektowaniem, wytwarzaniem i wdrażaniem takich urządzeń zasilanych energią z różnych źródeł odnawialnych. Projekt pomaga także w optymalizacji efektywności dostaw energii.

Czołowe osiągnięcie regionalne

Centrum Energetyki Odnawialnej jest jedyną tego typu placówką naukowo-dydaktyczną w regionie i pomoże zwiększyć jego konkurencyjność w skali krajowej i europejskiej. Kluczowym długofalowym celem tego ośrodka jest transfer wiedzy oraz budowanie powiązań pomiędzy światem nauki i biznesu. 

Łączna wartość inwestycji i środki finansowania z UE

Łączna wartość inwestycji w ramach projektu „Hala laboratoryjna energooszczędna-ekologiczna dla energetyki i odnawialnych źródeł energii” wyniosła 4 099 382 EUR, z czego 3 463 170  pochodziło z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu operacyjnego „Lubuskie” w okresie programowania 2007–2013. 

Data projektu

11/12/2015