Utworzenie sieci CASA w celu opracowania rozwiązań w zakresie opieki

W sieć Consortium for Assistive Solutions Adoption (Konsorcjum na rzecz Przyjęcia Rozwiązań Pomocowych — CASA) zaangażowało się 13 regionów, aby wspólnie opracować rozwiązania, dzielić się najlepszymi praktykami i politykami w zakresie opieki.

Inne narzędzia

 
Nowe technologie mogą odciążyć przeciążone systemy opieki zdrowotnej. Nowe technologie mogą odciążyć przeciążone systemy opieki zdrowotnej.

" Współpraca to klucz. Jeśli chcesz stopniowo stawać się coraz lepszy, bądź konkurencyjny. Jeśli chcesz stawać się lepszy w tempie wykładniczym, współpracuj. "

Fabian Dominguez, Rząd Flandrii

Starzejące się społeczeństwa, w szczególności cierpiące na choroby przewlekłe, kładą duży nacisk na systemy opieki zdrowotnej i socjalnej. Leczenie chorób przewlekłych pochłania średnio dwie trzecie kosztów opieki zdrowotnej w krajach rozwiniętych, pomimo że 80 % z nich można zapobiegać.

Spersonalizowane systemy opieki zdrowotnej oferujące pomoc w domu i poza nim stanowią krok w przyszłość, a projekt CASA jest platformą dla 14 partnerów z dziewięciu krajów, którzy współpracują w ramach programu obejmującego nowoczesne technologie w służbie osobom starszym. Opracowali oni bardziej ustrukturyzowane podejście, które ma na celu przyspieszenie wdrożenia nowych technologii oraz ocenę polityk dotyczących opieki.

Rozwój nowych technologii

„Partnerstwo, dzielenie się wiedzą, tworzenie sieci kontaktów i analiza porównawcza to idealne instrumenty wspólnego radzenia sobie z wyzwaniami demograficznymi”, mówi Fabian Dominguez z flamandzkiego Ministerstwa Opieki Socjalnej, Zdrowia i Rodziny, które kierowało tym projektem. Koncentracja na opracowaniu nowych technologii nie tylko poprawi opiekę zdrowotną, ale także zmniejszy ograniczenia gospodarcze starzejących się społeczeństw.

Partnerzy CASA zorganizowali kilka wizyt badawczych, konferencji i seminariów, aby przekazywać sobie nawzajem dobre praktyki. Uczestniczyło w nich wielu ekspertów z całej Europy, dzięki czemu możliwe było utworzenie ram dalszej i głębszej współpracy.


Łączna wartość inwestycji i środki finansowania z UE

Łączna wartość inwestycji w ramach projektu „Consortium for Assistive Solutions Adaptation” (CASA) wynosi 2 635 999 EUR, z czego 2 002 154 EUR pochodzi z unijnego Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu operacyjnego „INTERREG IVC” w okresie programowania 2007–2013.


Data projektu

19/12/2014