Budowa drogi ekspresowej S7 pomiędzy Skarżyskiem-Kamienną a Występą w Polsce wschodniej gwarantuje użytkownikom dróg wiele korzyści

Projekt budowy liczącego 17 km odcinka drogi ekspresowej S7 zapewnia zmotoryzowanym lepsze połączenie pomiędzy Radomiem a Jędrzejowem. Zmodernizowana trasa oferuje skrócenie czasu podróży i większe bezpieczeństwo na drodze.

Inne narzędzia

 

Prace te wchodzą w skład większego projektu budowy drogi S7 łączącej Gdańsk z Rabką, która należy do najważniejszych szlaków transportu drogowego w Polsce. Nowy odcinek pozwolił zwiększyć przepustowość drogi i komfort podróży, a także pomógł w obniżeniu emisji spalin. Zapewniana przez drogę S7 większa dostępność regionu powinna przez kolejne lata zwiększyć jego atrakcyjność gospodarczą oraz pomóc w przyciągnięciu większej liczby inwestorów.

Kompleksowy program

Program prac obejmował modernizację odcinka istniejącej drogi krajowej DK7 pomiędzy Skarżyskiem‑Kamienną a Suchedniowem i podniesienie jego standardu do poziomu drogi ekspresowej, a także budowę drogi ekspresowej wzdłuż całkiem nowej trasy pomiędzy Suchedniowem a Występą. Projekt obejmował też budowę dróg dojazdowych oraz dwóch węzłów w Suchedniowie i Zaleziance.

Rozbudowano i zmodernizowano także istniejące drogi przecinające drogę ekspresową — prace obejmowały tam budowę ośmiu estakad. Projekt obejmował również budowę czterech miejsc obsługi podróżnych, różnego rodzaju małych mostów, wiaduktów, przepustów dla zwierząt, kładek dla pieszych i innych przepustów, a także wprowadzenie różnych elementów zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego. W jego ramach zastosowano także różne środki ochrony środowiska, takie jak budowa ekranów dźwiękochłonnych oraz kanalizacji burzowej.

Oszczędności z tytułu skrócenia czasu jazdy

Nowa droga składa się z dwóch pasów ruchu w każdym kierunku z dopuszczalną prędkością 100 km/h i maksymalnym obciążeniem 115 kN/oś. Oszczędności wynikające ze skrócenia czasu jazdy zapewniane w skali roku przez ten odcinek drogi S7 oszacowano na 11 355 790 EUR w przypadku pojazdów pasażerskich oraz na 3 363 616 EUR w przypadku pojazdów użytkowych.

Łączna wartość inwestycji i środków finansowania z UE

Łączna wartość inwestycji w ramach projektu „Budowa drogi ekspresowej S7 Radom (Jedlińsk) – Jędrzejów na odcinku Skarżysko-Kamienna–Występa” wynosi 167 754 771 EUR, z czego 119 134 057 EUR pochodzi z unijnego Funduszu Spójności. Projekt jest realizowany w ramach priorytetu „Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe” programu operacyjnego „Infrastruktura i środowisko” w okresie programowania 2007–2013.

Data projektu

04/08/2014