Obwodnica zapewni zatłoczonemu miastu liczne korzyści

Serock, miasteczko położone około 30 km na północ od Warszawy, może liczyć na zbudowanie nowej obwodnicy, która znacznie zmniejszy negatywne skutki ruchu tranzytowego.

Inne narzędzia

 

Obwodnica ta, wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zostanie zlokalizowana na drogach krajowych nr 61 i 62. Projekt zapewni usprawnienie ruchu drogowego w regionie, a także przyczyni się do rozwoju międzynarodowej sieci dróg prowadzących ze stolicy Polski w kierunku północnym, do granicy polsko litewskiej.

Intensywny ruch tranzytowy

Inwestycja dotyczy gminy Serock w powiecie legionowskim położonym na terenie województwa mazowieckiego. Około 90% całego ruchu tranzytowego samochodów osobowych i ciężarowych przez miasto odbywa się obecnie wzdłuż dróg krajowych nr 61 (północ-południe) i nr 62 (wschód-zachód). Ruch ten stanowi bardzo poważne obciążenie dla infrastruktury drogowej Serocka, będąc jednocześnie źródłem znacznego hałasu i zanieczyszczenia powietrza.

Celem projektu jest rozwiązanie tych problemów poprzez skierowanie całego ruchu tranzytowego wokół głównego obszaru mieszkaniowego Serocka, wzdłuż nowej dwupasmowej obwodnicy zlokalizowanej na drodze krajowej nr 61 oraz nowej, jednopasmowej części drogi krajowej nr 62. Dalsze prace obejmą budowę wiaduktów nad obwodnicą i w ciągu obwodnicy oraz skrzyżowań i dróg dojazdowych, a także różnych rozwiązań podnoszących bezpieczeństwo ruchu oraz zapewniających lepszą ochronę środowiska.

Obwodnica dwupasmowa

Po zakończeniu wszystkich prac Serock będzie posiadać nową obwodnicę dwujezdniową o długości 7 km oraz nową część drogi krajowej nr 62 o długości około 1 kilometra. Na obu częściach obwodnicy będzie obowiązywać ograniczenie prędkości do 80 km/godz. Nowe drogi dojazdowe będą mieć około 9 km długości.

Ta nowa infrastruktura ułatwi dostęp ruchu tranzytowego do dróg międzyregionalnych i międzynarodowych. Kierowcy pojazdów osobowych i komercyjnych mogą także liczyć na skrócenie czasu jazdy — zapewni to roczne oszczędności rzędu odpowiednio 8,6 i 1,9 mln euro.

Łączny koszt i finansowanie ze środków unijnych

Projekt pod nazwą „Budowa obwodnicy Serocka na drodze krajowej nr 61” ma zapewniony łączny budżet w wysokości 46 226 000 EUR, przy wkładzie z unijnego Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na poziomie 39 292 100 EUR w okresie programowania 2007–2013.

Data projektu

04/06/2012