Obwodnica odciąży miasto

Celem nowej obwodnicy jest odciążenie miasta Żyrardów z ruchu drogowego. Miasto to, położone w odległości ok. 45 km na południowy zachód od Warszawy, znacznie skorzysta na budowie nowoczesnej obwodnicy o długości 15,1 km, która przejmie ruch drogowy o średnim natężeniu 12 600 pojazdów na dobę.

Inne narzędzia

 

Budowa obwodnicy Żyrardowa w ramach projektu współfinansowanego przez UE potrwa około półtora roku. Nowa trasa będzie przebiegać równolegle do drogi krajowej nr 50, z którą będzie połączona.

Ograniczanie ruchu tranzytowego

W ostatnich latach Żyrardów z trudem radził sobie z rosnącym natężeniem ruchu drogowego, złożonego głównie z pojazdów ciężarowych i ruchu tranzytowego. Planowana obwodnica powinna zmniejszyć ten problem dzięki skierowaniu większej części ruchu na nową drogę publiczną okrążającą miasto od zachodu. Nowa infrastruktura ma w założeniach ułatwić życie użytkownikom z okolicznych terenów, a także kierowcom samochodów i pojazdów ciężarowych przejeżdżających przez miasto drogą krajową nr 50 (południową obwodnicą tranzytową Warszawy).

Projekt obejmuje budowę obwodnicy Żyrardowa w nowym przebiegu oraz budowę skrzyżowań z istniejącymi drogami, dróg dojazdowych, chodników dla pieszych, zatok autobusowych i wiaduktów. Z myślą o dzikich zwierzętach niewielkich rozmiarów zaplanowano także budowę ponad 20 tuneli.

Długo oczekiwana inwestycja

Zakłada się, że po otwarciu dwupasmowej obwodnicy w 2011 r. w pierwszym roku funkcjonowania z nowej infrastruktury korzystać będzie 8 223 samochodów osobowych na dobę, plus 1 140 samochodów dostawczych i około 620 samochodów ciężarowych, a także około 3 305 samochodów ciężarowych z przyczepami i 130 autobusów/ autokarów. Eksperci przewidują, że oszczędności czasowe uzyskane dzięki nowej drodze mogą wynosić nawet 8,6 mln euro rocznie.

Oprócz 15,1 km obwodnicy w ramach projektu zostanie wybudowanych kilka dodatkowych dróg. Są to, między innymi, dwa kilometry dróg lokalnych oraz 14,5 km dróg dojazdowych. Inne istotne elementy inżynierii wodno-lądowej to osiem wiaduktów, most nad rzeką Okrzeszą, 25 zbiorników retencyjnych oraz przejście użytkowe na drodze dojazdowej. Aby obniżyć zanieczyszczenie hałasem, w ramach projektu zostaną wzniesione ekrany dźwiękochłonne o całkowitej powierzchni ok. 17 250 metrów kwadratowych.

Obwodnica umożliwi pojazdom podróżowanie z prędkością sięgającą 100 km/h, a jej nośność będzie wynosić 115 kN na oś, zgodnie z normami unijnymi. Nowa droga, dostępna dla wszystkich i nieodpłatna, powinna znacznie zredukować ruch tranzytowy w samym Żyrardowie, zmniejszyć liczbę wypadków drogowych oraz obniżyć poziomy hałasu i zanieczyszczenia, z korzyścią dla ludności miejscowej.

Data projektu

21/02/2011