Budowa nowej linii metra w stolicy Polski

Dzięki wybudowaniu drugiej linii metra około 2 mln pasażerów będzie mogło wygodnie, nowocześnie i ekologicznie przemieszczać się po Warszawie.

Inne narzędzia

 

Nowa linia metra zapewni mieszkańcom stolicy, osobom przyjezdnym i turystom czystą, szybką i nowoczesną miejską infrastrukturę transportową. Linia przebiega przez ważne obszary miejskie, ale została zaprojektowana tak, aby miała minimalny wpływ na otoczenie przy zapewnieniu maksymalnych korzyści dla pasażerów. Projekt obejmie zaplanowanie i budowę całego odcinka centralnego oraz prace przygotowawcze wymagane do wydłużenia linii w przyszłości. W ramach inwestycji zakupionych zostanie 35 sześciowagonowych jednoprzedziałowych pociągów (łącznie 210 wagonów) — całkiem nowy tabor przeznaczony do obsługi nowej linii metra.

Dojazd do centrum Warszawy

Linia metra przebiega przez tętniący życiem warszawski Ursynów — trzecią pod względem wielkości dzielnicę Warszawy, zamieszkiwaną przez młodą i dobrze prosperującą populację. Ursynów był rozbudowywany od późnych lat 80. i obecnie jest to jedna z najszybciej rozwijających się części Warszawy. Linie metra będą przebiegać przez Kabaty i Moczydło, łącząc obszary mieszkaniowe z terenami zielonymi, placówkami kulturalnymi i dzielnicami biurowymi.

Nowe metro

Realizacja projektu obejmuje całą linię podziemną razem z budynkami i częściami, które zostaną włączone do szerszej sieci. Aby zapewnić mieszkańcom maksymalne korzyści przy zminimalizowaniu negatywnego wpływu na otoczenie, podczas przygotowań przeprowadzono odpowiednie prace geologiczne, wyraźnie określono strefy monitorowania i kontroli wpływu metra na sąsiadujące budynki, przeprowadzono analizy potencjalnego oddziaływania nowej linii na ludzi i budynki oraz w pełni skatalogowano obszary zielone i budynki wzdłuż całego odcinka.

Nowstała infrastruktura obejmuje siedem stacji metra wraz z towarzyszącymi tunelami, torami, dyspozytornią oraz niezbędnymi przebudowami istniejących odcinków miejskiej sieci transportowej. Ze względu na bezpieczeństwo pasażerów cała linia jest objęta systemem przeciwpożarowym, a personel techniczny i maszyniści zostali odpowiednio przeszkoleni.

Łączna wartość inwestycji i środki finansowania z UE

Łączna wartość inwestycji „II Linia metra w Warszawie — Prace przygotowawcze, projekt i budowa odcinka centralnego wraz z zakupem taboru” wyniosła 1 478 555 006 EUR, z czego 776 553 628 EUR pochodzi ze środków unijnego Funduszu Spójności w ramach priorytetu „Transport przyjazny środowisku” programu operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” w okresie programowania 2007–2013.

Data projektu

14/08/2014