Przekraczanie granic niepełnosprawności

Projekt edukacyjny finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego skierowany do nauczycieli i uczniów na Dolnym Śląsku i w Saksonii miał na celu polepszenie interakcji z osobami niepełnosprawnymi.

Inne narzędzia

 

" Opracowane scenariusze lekcji i projekty edukacyjne miały na celu uświadomienie uczniów i nauczycieli w zwykłych szkołach na temat osób niepełnosprawnych i ich potrzeb. Nasze rozwiązania można wykorzystać w innych szkołach, a scenariusze dostosować do indywidualnych potrzeb. To, co proponujemy, można również potraktować jako inspirację i punkt wyjścia do dalszych działań. "

Przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego

Ponad 400 nauczycieli i około 4 000 uczniów ze 127 szkół wzięło udział w projekcie „Silni razem!”. Ta niezwykle cenna inicjatywa stanowi ważny wkład w transgraniczne działania na rzecz walki z dyskryminacją. Projekt promuje równe szanse dla osób niepełnosprawnych poprzez zwiększenie zrozumienia i akceptacji tej odmiennej grupy społecznej w obu regionach.

W ramach projektu stworzono najpierw platformę do transgranicznej wymiany informacji pomiędzy zaangażowanymi wykładowcami. Platforma pozwoliła nawiązać owocną współpracę pomiędzy stronami projektu, której efektem były nowe pomysły i rozwiązania mające na celu uświadomienie uczniów i nauczycieli o realiach niepełnosprawności i potrzebach osób niepełnosprawnych.

Warsztaty i materiały edukacyjne

Dodatkowo odbyły się trzy warsztaty, podczas których opracowano materiały edukacyjne dostosowane do potrzeb uczniów. W ramach warsztatów każda z uczestniczących szkół wykonała własny mały projekt dotyczący rozwiązywania problemów związanych z niepełnosprawnością w swoim środowisku. 

Przykłady takich projektów to piknik integracyjny w Węglińcu czy akcja w Piechowicach, w ramach której uczniowie wskazywali istniejące fizyczne bariery dla osób niepełnosprawnych i zgłosili petycję do burmistrza miasta z prośbą o ich usunięcie.
Uzupełnieniem warsztatów były wizyty w szkołach w Saksonii i spotkania nauczycieli po obu stronach granicy. 

Szerzenie informacji

Opublikowany został również podręcznik w języku polskim i niemieckim: „Silni razem – dlaczego i w jaki sposób należy rozmawiać o niepełnosprawności w szkołach” zawierający wskazówki dotyczące interakcji z osobami niepełnosprawnymi dla nauczycieli, terapeutów i rodziców. 

W podręczniku opisano projekt finansowany z EFRR, zastosowane metody, przykłady małych projektów z lokalnych szkół, opisy najlepszych praktyk stosowanych w niemieckich szkołach oraz artykuł pedagogiczny o włączeniu środowiskowym i walce z wykluczeniem. 

Do programów nauczania wpisano informacje dotyczące metod społecznej integracji z osobami niepełnosprawnymi. 

Współpraca i komunikacja pomiędzy stronami projektu – również po jego zakończeniu – była na najwyższym poziomie. Projekt jest uważany za modelowy przykład polsko-niemieckiej współpracy w ramach edukacji i szkoleń.

Łączna wartość inwestycji i środków finansowania z UE

Łączna wartość inwestycji w ramach projektu „Silni razem!” to 530 878 EUR, z czego 445 567 EUR pochodzi z programu operacyjnego „Saksonia – Polska” w okresie programowania 2007–2013.

Data projektu

16/12/2015