Poprawa atrakcyjności transportu kolejowego

Nowa inwestycja w sieć kolejową w regionie Mazowsza wpływa pozytywnie na komfort jazdy, poprawia wydajność energetyczną pociągów, zwiększa atrakcyjność tego środka transportu i sprawia, że kolej jest przyjazna środowisku.

Inne narzędzia

 

Założenia projektu skupione zostały wokół modernizacji 77 elektrycznych zespołów trakcyjnych (EZT) — samojezdnych wagonów niewymagających osobnej lokomotywy. EZT są cichsze od pociągów ciągniętych przez lokomotywy i mogą jeździć częściej, także w nocy, nie zakłócając spokoju ludzi zamieszkujących tereny wzdłuż linii kolejowej.

Zmodernizowane EZT zyskały popularność ze względu na osiąganą prędkość i niewydzielanie zanieczyszczeń. Obecnie są one wykorzystywane na trasach podłączonych do sieci elektrycznej w obszarze metropolitalnym Warszawy i sąsiednich regionach.

Większa wygoda, lepsze usługi

Odnowione EZT zostały wyposażone w unowocześnione systemy odpowiedzialne za hamowanie, kontrolę i diagnostykę. Mają także ulepszone sprzęgi przednie, schludne przedziały oraz udogodnienia dla osób niepełnosprawnych. W wyniku modernizacji 39 z 77 EZT zwiększyło swoją maksymalną prędkość ze 110 km/h do 120 km/h. Zostały one wyposażone w specjalne tablice przekazujące informacje w formie dźwiękowej i wizualnej, system otwierania drzwi oraz nowe biletomaty i kasowniki.

Głównym celem projektu były poprawa jakości, bezpieczeństwa i komfortu korzystania z usług kolei regionalnych oraz poprawa atrakcyjności podróżowania pociągiem jako przyjaznym środowisku środkiem transportu w regionie Mazowsza. Dzięki pracom modernizacyjnym żywotność obecnego taboru została wydłużona o około 25 lat.

Łączna wartość inwestycji i środki finansowania z UE

Łączna wartość inwestycji w ramach projektu „Modernizacja elektrycznych zespołów trakcyjnych wykorzystywanych w transporcie pasażerskim w obszarze metropolitalnym Warszawy i sąsiednich regionach” wynosi 46 625 108 EUR, z czego 37 300 086 EUR pochodzi z unijnego Funduszu Spójności. Projekt jest realizowany w ramach osi priorytetowej „Transport przyjazny środowisku” programu operacyjnego „Infrastruktura i środowisko” w okresie programowania 2007–2013.

Data projektu

22/12/2014