Łatwiejsze przewozy towarów koleją do Portu Gdańsk

Trwa realizacja dużego projektu, którego celem jest poprawa dostępności transportu kolejowego do Portu Gdańsk w Polsce. Projekt ten przyniesie korzyści lokalnej społeczności, a także gospodarce i środowisku w regionie. Modernizacja torów i infrastruktury kolejowej zwiększa wydajność kolejowego transportu towarów, chroniąc jednocześnie dziką przyrodę i ułatwiając transport rzeczny wzdłuż linii kolejowej.

Inne narzędzia

 

Trwa modernizacja odcinka linii nr 226 w Polsce, Pruszcz Gdański — Gdańsk Port Północny, realizowana w dwóch etapach projektu finansowanego ze środków UE. Na odcinku tym odbywa się przewóz towarów między portem morskim Gdańsk a linią kolejową E-65/CE-65. Modernizacja zwiększy wydajność kolejowego transportu towarów, poprawiając przepustowość linii oraz konkurencyjność przedsiębiorstw świadczących usługi w zakresie tranzytu towarów oraz z nich korzystających, a także pobudzając gospodarkę regionu. Poprawa warunków nawigacyjnych na Martwej Wiśle oraz lepsza ochrona dzikiej przyrody przyniosą dodatkowe korzyści innym zainteresowanym stronom i środowisku.

Kompleksowa modernizacja

Projekt dotyczy modernizacji infrastruktury torowej, obiektów oraz systemów sterowania ruchem i komunikacji tego odcinka ważnej infrastruktury transportowej korytarza Bałtyk — Adriatyk. Oprócz udoskonaleń wzdłuż linii nr 226 roboty obejmują sąsiednie odcinki linii kolejowych nr 846, 965 i 721 oraz układy torowe na stacji kolejowej Gdańsk Olszynka.

Modernizacja obejmuje łącznie 11 km linii kolejowej. Powstają nowe tory, podtorze oraz systemy odwadniania, a także linia nadziemna dla niemal 9 km linii kolejowej nr 226. Ponadto na stacjach Gdańsk Olszynka i Gdańsk Port Północny budowane są nowe rozjazdy — zwrotnice lub punkty kolejowe — oraz przejazdy na stacjach Gdańsk Święty Wojciech i Motława Most.

W budowie jest siedem mostów kolejowych, w tym jeden nowy, przecinający Martwą Wisłę. Kolejny most jest w trakcie modernizacji. Nowy most nad Martwą Wisłą spełnia wymagania dotyczące żeglugi śródlądowej, poprawiając nawigację rzeczną, zaś wszystkie osiem mostów wyposażono w przejścia dla zwierząt, w celu wspierania bioróżnorodności w sąsiedztwie kolei. W ramach projektu powstają także trzy wiadukty kolejowe.

Stacje Gdańsk Olszynka i Gdańsk Północny zostaną wyposażone w nowe centra sygnalizacji, które zwiększą bezpieczeństwo i wydajność i zostaną dodatkowo udoskonalone dzięki kilku nowym systemom sterowania/kontroli oraz telekomunikacji wzdłuż linii.

Lepsze połączenia

Oczekuje się, że modernizacja zwiększy zdolność przeładunkową Portu Gdańsk na lądzie o 70 000 ton rocznie, a także przepustowość linii kolejowej prowadzącej do portu — o 150 par pociągów dziennie. Zgodnie z obliczeniami przeniesienie przewozu towarów z dróg na szyny przy zwiększonej wydajności przyniesie w latach 2013–2042 zdyskontowane korzyści społeczno-gospodarcze w wysokości 26 183 634 EUR.

W wyniku prac modernizacyjnych unowocześnione zostaną linie kolejowe, które dzięki temu będą spełniały wymagania Porozumienia o Głównych Liniach Transportu Kombinowanego, zwanego AGTC. Jeśli chodzi o kwestie techniczne, celem działań jest zwiększenie skuteczności systemu sterowania/kontroli oraz zmniejszenie wymogów i kosztów konserwacji infrastruktury. 

Projekt realizowany jest w dwóch etapach, z których pierwszy przypada na okres programowania 2007–2013, natomiast drugi — 2014–2020. W czasie realizacji obu etapów projektu powstanie 574 miejsc pracy.

Łączna wysokość inwestycji i finansowanie ze środków UE 

W pierwszy etap projektu o nazwie „Projekt poprawy dostępu kolejowego do Portu Gdańsk (most + dwutorowa linia kolejowa)” zainwestowano łącznie 36 319 251 EUR, z czego wkład ze środków Funduszu Spójności UE wyniósł 18 157 290 EUR. ‎Łączna wysokość inwestycji w drugim etapie wyniesie 69 956 373 EUR, z czego wkład ze środków Funduszu Spójności to 35 048 712 EUR. W obu przypadkach wkład pochodzi ze środków programu operacyjnego „Infrastruktura i środowisko”. Inwestycja podlega priorytetowi „Transport przyjazny środowisku”.

Data projektu

03/06/2016