Lepsze działanie litewskich i polskich transgranicznych służb ratunkowych

W wyniku analizy potrzeb mieszkańców obszarów transgranicznych między litewskim regionem Marijampolé & Alytus oraz regionem podlaskim i warmińsko-mazurskim w Polsce uruchomiono wspólny projekt mający na celu skrócenie czasu reakcji służb ratunkowych obu krajów oraz w celu promowania ogólnoeuropejskiego numeru ratunkowego 112.

Inne narzędzia

 
Szeroka poprawa w zakresie współpracy służb ratunkowych  © Straż Pożarna w Białymstoku Szeroka poprawa w zakresie współpracy służb ratunkowych © Straż Pożarna w Białymstoku

" Dzięki projektowi poprawiło się bezpieczeństwo w regionie transgranicznym oraz warunki pracy służb ratunkowych, szczególnie jednostek straży pożarnej. Dzisiaj nasze działania są znacznie lepiej skoordynowane. Dzięki wdrożeniu systemów połączeń możliwe jest teraz natychmiastowe skontaktowanie się ze wszystkimi niezbędnym służbami i utrzymywanie ciągłego kontaktu z wysłanymi w teren patrolami. "

Antoni Ostrowski, Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej

Współpraca między litewskimi i polskimi służbami ratunkowymi nie istniała głównie ze względu na niewystarczającą integrację istniejących służb obu krajów oraz brak rozwiniętej infrastruktury, która mogłaby obsługiwać korzystanie ze standardowego unijnego numeru ratunkowego 112.

W ramach projektu finansowanego ze środków EFRR ustanowiono nowe centra powiadamiania i dyspozytorskie mające za zadanie przyjmowanie i obsługę połączeń z numerem 112. W efekcie te połączenia ratunkowe są lepiej odbierane i kierowane do stosownych służb ratunkowych w kraju, z którego pochodziło połączenie, co skróciło czas reakcji na zgłoszenia.

Poprawa działania służb ratunkowych dla 1 miliona osób

Wraz z utworzeniem nowej w pełni kompatybilnej służby 112 zacieśniła się współpraca i nastąpiła ogólna poprawa działania służb. Dzielono się praktyczną wiedzą i poszerzano ją, co spowodowało uproszczenie i poprawę działania służb ratunkowych dla 1 008 443 mieszkańców obszaru transgranicznego.

W regionie odbieranych i obsługiwanych jest przez nowy system ponad 30 000 połączeń dziennie. 

Łączna wartość inwestycji i środki finansowania z UE

Łączna wartość inwestycji w ramach projektu „Zarządzanie działaniami ratunkowymi oraz systemem obsługi europejskiego telefonu ratunkowego” wyniosła 4 083 436 EUR, z czego 3 470 921 EUR pochodziło ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu operacyjnego „Litwa-Polska” w okresie programowania 2007–2013.

Data projektu

18/12/2015