Projekt Baltic Biogas Bus spowoduje wzrost zużycia biogazu w autobusach miejskich

Celem tego projektu było zwiększenie zużycia biogazu w autobusach miejskich w regionie Morza Bałtyckiego poprzez udzielenie miastom pomocy w opracowaniu strategii wprowadzania do eksploatacji autobusów na biogaz. W fazie kontynuacji projektu podjęto próbę wzmocnienia pozycji rynkowej autobusów na biogaz poprzez wspieranie biogazu jako paliwa transportowego oraz zwiększenie energooszczędności autobusów na biogaz poprzez zastosowanie w nich hybrydowych układów napędowych oraz ekologicznych technologii napędowych.

Inne narzędzia

 
The 24-meter bi-articulated biogas electric hybrid bus on the streets of Bergen, Norway.  ©Skyss The 24-meter bi-articulated biogas electric hybrid bus on the streets of Bergen, Norway. ©Skyss

" Dzięki wsparciu finansowemu z UE byliśmy w stanie pokazać, że autobusy na biogaz stanowią naturalny wybór na rzecz zrównoważonego transportu miejskiego. "

Peter Liss, dyrektor Przedsiębiorstwa Transportu Publicznego w Västerås

W początkowej fazie projektu przeanalizowano poziomy produkcji biogazu, scenariusze wzrostu i infrastrukturę dystrybucyjną oraz sporządzono mapy istniejącej i planowanej infrastruktury biogazowniczej w regionie Morza Bałtyckiego. Partnerzy opracowali strategie przyspieszenia zakupu autobusów na biogaz oraz podręcznik wprowadzania takich autobusów do eksploatacji. Pomiary wykonywane w warunkach laboratoryjnych oraz w rzeczywistych warunkach drogowych potwierdziły niski poziom emisji szkodliwych gazów przez autobusy na biogaz.

Plan transportowy uwzględniający autobusy na biogaz sformułowano dla miejscowości Tartu w Estonii, po czym w mieście tym zbudowano pierwszą stację oferującą sprężony gaz tego typu. W ciągu pierwszych trzech lat trwania projektu liczba autobusów na biogaz w miastach partnerskich podwoiła się, wzrastając z 300 do 600. Planuje się, że w Tartu w 2017 r. wszystkie autobusy miejskie będą zasilane wyłącznie biogazem.

Inwestycje w autobusy hybrydowe

Druga faza projektu obejmowała inwestycje w różne rodzaje hybrydowych autobusów biogazowo-elektrycznych, które są teraz użytkowane na co dzień w Bergen w Norwegii oraz w Västerås w Szwecji. Ekologiczne systemy napędowe zainstalowano w autobusach w Bergen, w Kaunas na Litwie oraz w Rzeszowie i Tychach w Polsce, gdzie wykorzystuje się je do szkoleń w zakresie oszczędnego stylu jazdy. W Niepołomicach w Polsce zbudowano instalację mobilną do przetwarzania surowego biogazu z wysypisk do postaci paliwa o jakości wymaganej w transporcie, które następnie przetestowano w autobusach.

W sprawozdaniu końcowym dokonano oceny inwestycji i przedstawiono społeczno-środowiskowo-gospodarczą analizę produkcji biogazu oraz jego przetwarzania w paliwo.

W trakcie obydwu faz projektu koncentrowano się na komunikacji i na kontaktach między zainteresowanymi podmiotami. W ramach tych działań regularnie aktualizowano witrynę internetową projektu oraz publikowano dotyczące go biuletyny i arkusze informacyjne. Informacje na temat projektu Baltic Biogas Bus, wynikających z niego wniosków, najlepszych praktyk opracowanych przez partnerów oraz produkcji biogazu zaprezentowano podczas poświęconych tej inicjatywie seminariów oraz międzynarodowych imprez publicznych. Artykuły dotyczące projektu opublikowano też w czasopismach i gazetach.

Łączna wartość inwestycji i środki finansowania z UE

Łączna wartość inwestycji w projektach „Baltic Biogas Bus” i „More Baltic Biogas Bus” wyniosła 7 405 670 EUR, z czego 4 565 627 EUR pochodziło z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu regionu Morza Bałtyckiego w okresie programowania 2007–2013.