Rozbudowa Ośrodka Kształcenia Lotniczego na Politechnice Rzeszowskiej

Rozbudowa Ośrodka Kształcenia Lotniczego na Politechnice Rzeszowskiej i jego wyposażenie w infrastrukturę konieczną do szkolenia pilotów zgodnie z normami UE jest wielkim osiągnięciem w zakresie włączenia społecznego, rynku pracy, edukacji i szkolenia w regionie, w którym lotnictwo ma szczególnie duże znaczenie. Ośrodek może dziś dalej prowadzić szkolenia zawodowe dla pilotów i inżynierów w sektorach lotnictwa prywatnego, pasażerskiego i transportowego.

Inne narzędzia

 
Zdjęcie lotnicze Ośrodka Kształcenia Lotniczego w Rzeszowie © Politechnika Rzeszowska Zdjęcie lotnicze Ośrodka Kształcenia Lotniczego w Rzeszowie © Politechnika Rzeszowska

" Projekt pozwolił nam na utworzenie nowoczesnego systemu szkoleń lotniczych zgodnego z europejskimi normami i kontynuowanie tradycji lotniczych na naszej uczelni. Województwo podkarpackie zyskało nowoczesny ośrodek szkoleniowy dla wysoce wykwalifikowanych specjalistów z branży lotniczej. Ośrodek przyciąga do Rzeszowa i ogólnie w region Podkarpacia wiele firm oferujących szkolenia dla pilotów helikopterów i samolotów. "

Janusz Bury, menedżer projektu i rektor Politechniki Rzeszowskiej

Nowy asfaltowy pas startowy z oświetleniem nawigacyjnym pozwala na starty i lądowania w nocy, zmniejsza zużycie maszyn i jest tańszy w utrzymaniu. Hangar zbudowany obok już istniejących pozwala trzymać sprawne samoloty oddzielnie od tych, które są w naprawie.

Zbudowano stację paliw, która poprawia bezpieczeństwo i obniża koszty, bo Ośrodek może teraz kupować paliwo bezpośrednio u producentów. Oprócz tego nowa droga kołowania łączy płytę lotniskową przed hangarami z pasem startowym oraz płytą przy stacji paliw.

Przestarzałą flotę samolotów szkoleniowych wymieniono na siedem nowych samolotów jedno- i dwusilnikowych. Spełniają one wymagania bezpieczeństwa, pozwalają zaoferować wyższe standardy szkoleniowe i mogą być wykorzystywane na wszystkich etapach szkolenia.

Nowe symulatory lotu

Zakupiono dwa symulatory lotu do wszechstronnych szkoleń i umieszczono je w nowym budynku. Oprócz tego zakupiono narzędzia do serwisowania sprzętu lotniczego oraz materiały dydaktyczne.

Część nowej infrastruktury może służyć do badań, np. jako sprzęt pomiarowy w symulatorach, które rejestrują parametry operacyjne, umożliwiając analizę zachowania pilotów w konkretnych sytuacjach i prowadzenie związanych z tym badań. Politechnika Rzeszowska przesyła wyniki takich badań do innych uczelni w ramach Centrum Zaawansowanych Technologii AERONET — Dolina Lotnicza, z którym ściśle współpracuje. Organizowane są seminaria umożliwiające transfer wiedzy do przemysłu lotniczego.

Projekt doprowadził też do utworzenia 5 miejsc pracy, z nowej infrastruktury skorzystało już 163 studentów. Opublikowano 14 tekstów w periodykach naukowych, a nowy sprzęt pozwolił pracownikom naukowym rozszerzyć wiedzę i umiejętności poprzez udział w projektach badawczych w związku z nowymi konstrukcjami lotniczymi.


Łączna wartość inwestycji i środki finansowania z UE

Łączna wartość inwestycji w ramach projektu „Rozbudowa i doposażenie Ośrodka Kształcenia Lotniczego Politechniki Rzeszowskiej” wyniosła 9 568 973 EUR, z czego 7 611 448 EUR pochodziło z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu operacyjnego „Rozwój Polski Wschodniej” w okresie programowania 2007–2013.


Data projektu

03/11/2015

Filmy