Dostępniejsze tramwaje usprawnią ekologiczny transport miejski z korzyścią dla wszystkich mieszkańców

Znaczne usprawnienia wprowadzone na czterech liniach tramwajowych w północnej Warszawie zapewnią ekologiczny transport miejski dla ponad 7,5 mln pasażerów rocznie oraz ułatwią dostęp do tramwajów osobom niepełnosprawnym.

Inne narzędzia

 

Nowoczesna, ekologiczna i efektywna infrastruktura transportu publicznego ma kluczowe znaczenie dla ułatwiania dojazdów do pracy oraz zmniejszania zagęszczenia ruchu. Opisywany projekt inwestycyjny przyczynia się do rozwoju obszarów miejskich północnych dzielnic Warszawy. Ponadto nowa infrastruktura zachęca ludzi do korzystania z bardziej przyjaznych środowisku opcji transportu, które nie tylko powodują ograniczenie emisji dwutlenku węgla, ale przyczyniają się także do poprawy stanu zdrowia mieszkańców poprzez polepszenie jakości powietrza.

Renowacja i rozbudowa linii tramwajowych

Projekt obejmuje zakup 84 wielosekcyjnych tramwajów niskopodłogowych oraz renowację i rozbudowę czterech linii tramwajowych. W sumie planuje się dostosowanie do najnowszych standardów ponad 9 km linii tramwajowych.

Zakres prac obejmuje także renowację platform oraz instalację działających w czasie rzeczywistym systemów informacji dla pasażerów i najnowocześniejszych systemów zarządzania ruchem. Przewiduje się, że dzięki tym zmianom okoliczni mieszkańcy będą bardziej skłonni do pozostawiania samochodu w domu, mając do dyspozycji niezawodną, efektywną, bezpieczną i ekologiczną alternatywę.

Ułatwianie podróży osobom niepełnosprawnym

Inicjatorzy programu położyli główny nacisk na dostępność. W ramach projektu podjęte zostaną specyficzne działania, których celem będzie zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do tramwajów, co pozwoli im odgrywać aktywniejszą rolę w społeczeństwie.

Niskie podłogi w nowym taborze ułatwią dostęp do tramwajów osobom na wózkach inwalidzkich. Pomogą także pasażerom o ograniczonej sprawności ruchowej, takim jak osoby starsze oraz rodzice z wózkami dziecięcymi. Planuje się również dostosowanie wysokości platform i podjazdów. Z myślą o osobach niewidomych i niedowidzących przewiduje się udostępnianie dźwiękowych informacji dla pasażerów oraz dostosowanie podejść o utwardzonej nawierzchni, aby ułatwić poruszanie się. Osoby niedosłyszące mogą natomiast liczyć na wizualną prezentację informacji dla pasażerów na 29 nowo zainstalowanych wyświetlaczach systemu informacji dynamicznej.


Łączna wartość inwestycji i środki finansowania z UE

Łączna wartość inwestycji w ramach projektu „Udostępnienie usług transportu tramwajowego dla północnych terenów Warszawy w powiązaniu z rozwojem sieci metra i zakupem taboru” wynosi 192 198 221 EUR, z czego 102 637 161 EUR pochodzi z unijnego Funduszu Spójności. Projekt jest realizowany w ramach osi priorytetowej „Transport przyjazny środowisku” programu „Infrastruktura i środowisko” w okresie programowania 2007–2013.


Data projektu

27/11/2014