Wymiana wiedzy o ekologicznej energii na uczelniach

Projekt „Zielona Energia” pomaga w rozwoju innowacji, badań i technologii poprzez propagowanie wymiany wiedzy i współpracy między Uniwersytetem Zielonogórskim a Politechniką Brandenburską. Powinno to poszerzyć dostęp do naukowej wiedzy i pomóc w zacieśnieniu polsko-niemieckiej współpracy, prowadząc w efekcie do wzrostu gospodarczego.

Inne narzędzia

 
Instalacja energii odnawialnej założona w ramach projektu Zielona Energia © Projekt „Zielona Energia” Instalacja energii odnawialnej założona w ramach projektu Zielona Energia © Projekt „Zielona Energia”

" Źródła energii odnawialnej są niewyczerpane, a przy tym nie wytwarzają zanieczyszczeń szkodliwych dla środowiska, tak jak dzieje się to w przypadku energii nieodnawialnej. W wielu miejscach na świecie przechodzi się na zasilanie z odnawialnych źródeł energii w domach, firmach i środkach transportu, tak aby były one bardziej przyjazne środowisku "

prof. Grzegorz Benysek, Uniwersytet Zielonogórski

Projekt składa się z dwóch części. Pierwsza dotyczy wydajności korzystania z energii cieplnej w budynkach mieszkalnych i zakłada budowę dwóch eksperymentalnych budynków o takich samych parametrach, przy czym jeden z drewna i niską wydajnością cieplną, a drugi z cementowych bloków i wyższą wydajnością cieplną. Oprócz tego oba budynki są wyposażone w powietrzne i gruntowe wymienniki ciepła. W ten sposób partnerzy będą mogli zaproponować najskuteczniejszą technikę budowlaną w odniesieniu do oceny i kryteriów kosztu okresu eksploatacyjnego.

Druga część projektu obejmuje rozwój infrastruktury transgranicznej w celu poprawy stanu środowiska i zakłada większe wykorzystanie źródeł energii odnawialnej w gospodarstwach domowych i pojazdach. Powstały dwie pokazowe konstrukcje wyposażone w źródła energii odnawialnej oraz mobilne laboratorium emitujące minimalny poziom hałasu i szkodliwych substancji, które podróżuje między dwoma uczelniami i ułatwia wymianę informacji między studentami.

Mądre wykorzystanie nadwyżek energii

W ramach projektu powstały dwa punkty ładowania, które zasilają instalacje mobilnego laboratorium i są też dostępne do użytku publicznego. Nadwyżki czystej energii zasilają laboratoria na obu uczelniach, które zostały do tego specjalnie przystosowane.

Multimedialna platforma dostępna dla ogółu umożliwia monitorowanie instalacji online i przechowywanie aktualnych informacji o projekcie. Dzięki temu lokalni mieszkańcy mogą dowiedzieć się o okolicznych źródłach energii słonecznej i wiatrowej oraz poznać zalety ich instalacji w swoich domach.

Zorganizowano spotkania i konferencje oraz opracowano materiały promocyjne. W ramach projektu powstały też cztery prace magisterskie.

Dalsze badania

Dzięki powstałym instalacjom partnerzy będą mogli kontynuować badania nad niekonwencjonalnymi źródłami energii, wykorzystaniem energii oraz pomiarami źródeł energii słonecznej i wiatrowej. Efektem powinna być stała współpraca między uczelniami.

Łączna wartość inwestycji i środki finansowania z UE

Łączna wartość inwestycji w ramach projektu „Zielona Energia” to 1 076 561 euro, z czego 915 077 euro pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z programu współpracy transgranicznej „Polska-Niemcy (Lubuskie-Brandenburgia)” w okresie programowania 2007–2013.

Data projektu

14/09/2015