Wyższa jakość szkoleń dla polskich MŚP

Mimo że dofinansowanie szkoleń z funduszy UE było już od jakiegoś czasu dostępne dla europejskich przedsiębiorców, władze Małopolski zauważyły niskie zainteresowanie małych i średnich przedsiębiorstw wsparciem finansowym dla szkoleń w tym regionie. Odpowiedzią na tę sytuację jest współfinansowany ze środków UE projekt PFK, mający na celu przezwyciężenie przeszkód napotykanych przez przedsiębiorców starających się o uzyskanie środków z funduszu szkoleniowego. Projekt ten przynosi korzyści zarówno MŚP, jak i osobom w nich zatrudnionym, które dzięki niemu podnoszą swoje kwalifikacje.

Inne narzędzia

 
Dwoje pracowników biurowych z Małopolski skorzystało z PFK, aby zwiększyć swój potencjał zawodowy.  ©PFK – PODMIOTOWE FINANSOWANIE KSZTAŁCENIA Dwoje pracowników biurowych z Małopolski skorzystało z PFK, aby zwiększyć swój potencjał zawodowy. ©PFK – PODMIOTOWE FINANSOWANIE KSZTAŁCENIA

" Projekt PFK pokazuje, że oferowanie przedsiębiorcom dofinansowania w formie bonów na szkolenia, przy jednoczesnym zagwarantowaniu wysokiej jakości takich usług, jest skuteczną metodą przydzielania środków z unijnych funduszy na usługi związane z rozwojem firm i motywowaniem ich właścicieli oraz pracowników do rozwijania swojego zawodowego potencjału "

Jacek Pająk, Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie

W ramach projektu „PFK — Podmiotowe Finansowanie Kształcenia” ustalono, że w opinii MŚP procedura pozyskiwania unijnych funduszy szkoleniowych była skomplikowana i uciążliwa, co całkowicie zniechęcało firmy do przystępowania do programu. Firmy i pracownicy byli więc pozbawieni szansy na środki finansowe, które mogły być bezpośrednio przez nich wykorzystane na potrzebne szkolenia.

Z myślą o uproszczeniu procedur w ramach PFK opracowano system bonów na dostęp do funduszy oraz system zapewniania jakości, który miał gwarantować pracodawcom i pracownikom, że szkolenia okażą się pożyteczne.

Łatwiejszy dostęp do szkoleń

W rezultacie opracowano system bonów bazujący na certyfikowanym znaku jakości przyznawanym instytucjom szkoleniowym. Uprościło to i przyspieszyło proces przydzielania środków finansowych (które trafiają do instytucji szkoleniowych bezpośrednio z UE). Bezpośrednio osobom fizycznym przydzielane są bony na szkolenia z zakresu wiedzy ogólnej i specjalistycznej, a przedsiębiorcom — na usługi związane z rozwijaniem potencjału. Daje to mikroprzedsiębiorcom oraz MŚP możliwość otrzymania dofinansowania w prosty i szybki sposób, teoretycznie już parę dni po pojawieniu się zapotrzebowania na nowy rodzaj szkolenia.

System zapewniania jakości dodatkowo upewnił pracodawców co do skuteczności nowych bonów. W ramach PFK opracowano też znak jakości, do czego wykorzystano Małopolskie Standardy Usług Edukacyjno-Szkoleniowych (MSUES). Znak jakości MSUES przyznawany jest instytucjom, które zostały pozytywnie zweryfikowane pod względem jakości usług i rzetelności przez Centrum Zapewniania Jakości Kształcenia w Małopolsce. Znak tez potwierdza, że dana instytucja świadczy usługi edukacyjno-szkoleniowe na wysokim poziomie. Jeszcze przed ukończeniem projektu znak MSUES otrzymało 147 regionalnych firm szkoleniowych, które tym samym stały się uprawnione do korzystania z bonów szkoleniowych.

Nagroda za mniejszą biurokrację

Ta uproszczona metoda przekazywania publicznych środków przedsiębiorstwom gwarantuje, że fundusze unijne są odpowiednio wykorzystywane i pożytkowane wyłącznie na cele odbywania szkoleń w uznanych instytucjach. Taka inwestycja w kapitał ludzki i transfer wiedzy przynosi oczywiste korzyści na dużą skalę w kontekście rynku pracy UE, wzrostu gospodarczego oraz tworzenia nowych miejsc pracy.

Obecnie system bonów działa jako część projektu „Kierunek Kariera”, z którego skorzystało już ponad 2000 osób, a oczekuje się, że do połowy 2023 r. skorzysta z niego ponad 46 000 chętnych. Dla MŚP także uruchomiono system bonów, wspierając dzięki temu ponad 7000 pracodawców z terenu Małopolski.

 

Łączna wartość inwestycji i dofinansowania UE

Łączna wartość inwestycji w projekt „PFK — Podmiotowe Finansowanie Kształcenia” wyniosła 1 146 923 EUR, przy czym wkład Europejskiego Funduszu Społecznego o wartości 974 885 EUR został wniesiony za pośrednictwem Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki 2007–2013” na okres programowania 2007–2013.

 

Data projektu

01/08/2017