Farma wiatrowa oferuje Polsce Zachodniej odnawialne źródła energii

Nowa farma wiatrowa, zbudowana we wsi Golice niedaleko granicy Polski z Niemcami, wytwarza „zieloną” energię elektryczną na potrzeby krajowej sieci energetycznej, ograniczając jednocześnie emisję CO2.

Inne narzędzia

 

Ta pierwsza w kraju farma wiatrowa zwiększa dostawy energii ze źródeł odnawialnych w Polsce. Pomaga to krajowi spełnić międzynarodowe zobowiązania dotyczące ograniczenia emisji gazów cieplarnianych o 15 % do 2020 roku.

Bezpieczeństwo energetyczne

Farma wiatrowa stanowi niezawodne odnawialne źródło energii, a także zapewnia Polsce większe bezpieczeństwo energetyczne poprzez dywersyfikację dostaw i zmniejszenie zapotrzebowania na import energii z zagranicy.

Korzyści z większych dostaw energii elektrycznej i mniejszego zanieczyszczenia powietrza odnosi także lokalna ludność.

Produkcja energii

Od 2012 roku oddano do eksploatacji 19 turbin, które w sumie są w stanie wytwarzać 38 MW energii. Turbiny są przystosowane do napędzania wiatrem o niskiej intensywności. Regulowany zależnie od siły wiatru kąt nachylenia łopat wirnika pozwala zrównoważyć parametry eksploatacyjne urządzeń, tak aby zachować maksymalny poziom produkcji energii i jednocześnie zminimalizować poziom hałasu.

Zakres prac związanych z budową farmy wiatrowej obejmował następujące elementy:

  • położenie fundamentów pod turbiny,
  • położenie kabli energetycznych i światłowodowych kabli telekomunikacyjnych,
  • zakup i montaż 19 turbin wiatrowych,
  • budowę podstacji dystrybucyjnej z transformatorami,
  • budowę dróg dojazdowych i parkingów oraz
  • podłączenie farmy do sieci energetycznej.

Oczekuje się, że dzięki projektowi powstanie około 600 bezpośrednich i pośrednich miejsc pracy.

Łączna wartość inwestycji i środki finansowania z UE

Łączna wartość inwestycji w ramach projektu „Farma wiatrowa w Golicach” wynosi EUR 55 866 309, z czego EUR 10 000 000 pochodzi z unijnego Funduszu Spójności. Projekt jest realizowany w ramach priorytetu „Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i wydajność energetyczna” programu operacyjnego „Infrastruktura i środowisko” w okresie programowania 2007–2013.

Data projektu

09/09/2014