Farma wiatrowa zapewnia wzrost produkcji energii ze źródeł odnawialnych

Farma wiatrowa w Kukinii w północno-zachodniej Polsce zmniejsza uzależnienie kraju od paliw kopalnych i importu energii, pomagając również w zaspokojeniu rosnącego zapotrzebowania na energię elektryczną. Farma pomaga także Polsce w ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych zgodnie z wymogami międzynarodowymi, europejskimi i krajowymi.

Inne narzędzia

 

W ramach tego zakończonego w 2013 r. projektu zbudowano i oddano do użytku 14 turbin wiatrowych o łącznej mocy 28 megawatów (MW). Instalacja tej farmy wiatrowej zlokalizowanej w powiecie kołobrzeskim (województwo zachodniopomorskie) obejmowała także budowę:

  • wież i położenie fundamentów pod turbiny;
  • dróg dojazdowych i placów manewrowych;
  • stacji transformatorowej i rozdzielni;
  • niezbędnych sieci energetycznych i telekomunikacyjnych.

Wkład w realizację celów w zakresie wzrostu gospodarczego zdefiniowanych w strategii „Europa 2020”

Farma wiatrowa jest w stanie wyprodukować 92 796,6 megawatogodzin (MWh) energii elektrycznej rocznie. Jako źródło ekologicznej energii pomaga Polsce w osiągnięciu szeregu celów zdefiniowanych w ramach unijnej strategii „Europa 2020”, dotyczących inteligentnego i zrównoważonego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu. Strategia ta wymaga obniżenia emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 20% w porównaniu z rokiem 1990. Do końca dekady 20% energii ma też być generowane z odnawialnych źródeł energii.

Projekt ten był częściowo inwestycją samofinansującą się, gdyż turbiny generują przychody ze sprzedaży energii elektrycznej i tzw. „zielonych certyfikatów”.

Łączna wartość inwestycji i środki finansowania z UE

Łączna wartość inwestycji w ramach projektu „Budowa farmy wiatrowej w KUKINII o mocy 28 MW” wyniosła 58 694 069 EUR, z czego 9 801 926 EUR pochodziło z unijnego Funduszu Spójności. Projekt był realizowany w ramach priorytetu „„Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i wydajność energetyczna” programu operacyjnego „Infrastruktura i środowisko” w okresie programowania 2007–2013.

Data projektu

16/12/2014