Modernizacja wodociągu z korzyścią dla lokalnych mieszkańców i turystów

Ponad 77 000 osób w północno-zachodniej Polsce cieszy się czystszą wodą pitną i ulepszonym systemem kanalizacji dzięki programowi wspartemu z Funduszu Spójności UE. Poprawa jakości wody i oczyszczalnia ścieków w dorzeczu Parsęty to korzyści również dla około 30 000 turystów, którzy każdego roku odwiedzają to miejsce.

Inne narzędzia

 

Wodociąg, który obejmuje sześć sąsiadujących miast i gmin, zapewnił jakość wody pitnej zgodną ze standardami UE. Efektem budowy nowej sieci kanalizacji i modernizacji niektórych istniejących odcinków jest także zintegrowany system zbierania ścieków. Jednocześnie kilka oczyszczalni ścieków zostało zmodernizowanych w celu zwiększenia ich mocy przerobowych, tak aby były mogły obsługiwać pobliskie obszary, które nie mają własnych zakładów.

Projekt o szerokim zasięgu

Inwestycja przyniosła następujące efekty:

  • budowę sieci kanalizacji grawitacyjnej o długości 130 km;
  • budowę systemu kanalizacji ciśnieniowej o długości 251 km;
  • wymianę 8 km istniejącej sieci kanalizacyjnej;
  • budowę sieci wodociągowej o długości 238 km, wymianę 51 km istniejącej sieci.

Ponadto zmodernizowano i rozbudowano pięć oczyszczalni — w miejscowościach: Szczecinek, Barwice, Biały Bór, Borne Sulinowo i Grzmiąca. W ramach projektu, który zakładał także modernizację kilku stacji uzdatniania wody, zbudowano ponad 200 przepompowni. W czasie realizacji programu kilka zakładów uzdatniania i oczyszczania wody zostało zlikwidowanych.

Od zakończenia realizacji projektu w 2012 r. inwestycja przyczyniła się do utworzenia 16 nowych miejsc pracy.

Łączna wartość inwestycji i środki finansowania z UE

Łączna wartość inwestycji w ramach projektu „Zintegrowany system gospodarki wodno-ściekowej w dorzeczu Parsęty — faza II” wynosi 130 398 175 euro, z czego 83 312 358 euro pochodzi z unijnego Funduszu Spójności. Projekt jest realizowany w ramach programu operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” w okresie programowania 2007–2013. Projekt jest realizowany w ramach priorytetu „Gospodarka wodno-ściekowa”.

Data projektu

18/11/2014