Spalarnia odpadów w Krakowie będzie odzyskiwać energię ze śmieci pochodzących z gospodarstw domowych i zakładów przemysłowych

Dzięki wybudowaniu spalarni odpadów Kraków będzie pozbywać się odpadów zgodnie z wysokimi standardami ekologicznymi oraz uzyska dostęp do nowego źródła energii elektrycznej i cieplnej.

Inne narzędzia

 

W wyniku realizacji tego projektu wypełniona zostanie luka infrastrukturalna w miejskim systemie gospodarki odpadami i Kraków będzie mógł utylizować odpady komunalne w sposób w pełni zgodny z ustawodawstwem Unii Europejskiej.

Odzyskiwanie energii na potrzeby świadczenia usług komunalnych

W nowej spalarni ma być odzyskiwana energia z odpadów pochodzących od ponad 750 tys. mieszkańców miasta. W tym celu zainstalowano tam dwie niezależne linie przetwórcze, z których każda może przetworzyć 14 ton odpadów na godzinę. Zgodnie z założeniami spalarnia ma zostać docelowo połączona z miejską siecią ciepłowniczą, elektryczną oraz wodno-kanalizacyjną, aby zasilać je odzyskaną energią.

Pojazdy transportujące odpady do i ze spalarni będą ważone na automatycznych wagach wyposażonych w specjalne urządzenia i oprogramowanie w celu dokonania pełnej rejestracji składu chemicznego przewożonych odpadów. Popioły lotne oraz pozostałości z procesu oczyszczania spalin zostaną chemicznie ustabilizowane i zestalone przed ich przewiezieniem na składowisko odpadów lub innego rodzaju użyciem.

Odzyskiwanie materiałów budowlanych z procesu spalania

Około 80 % powstałego w procesie spalania żużlu i popiołów paleniskowych zostanie użyte w charakterze materiałów budowlanych, na przykład do podbudowy dróg.

Najprawdopodobniej około 13 % przetworzonych odpadów zostanie uznane za nienadające się do recyklingu i przewiezione na składowisko odpadów. Energia ze spalonych odpadów będzie odzyskiwana z połączonego z piecem kotła, a wymiennik ciepła podłączony do turbiny pozwoli na produkcję w jednym układzie energii elektrycznej i cieplnej. Efektywne systemy oczyszczania zapewnią natomiast przestrzeganie rygorystycznych norm emisji.

Według prognoz łączna ilość odpadów przetworzonych przez nową spalarnię w 2015 r. (pierwszym pełnym roku jej działalności) wyniesie ok. 221 462 ton. W spalarni ma znaleźć bezpośrednio zatrudnienie 65 osób.

Data projektu

11/12/2012