Lepsza komunikacja w Warszawie za sprawą nowego mostu i nowych dróg

W wyniku realizacji dużego projektu Warszawa zyskała dwa nowe, krótkie odcinki drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą i dużym mostem łączącym oba brzegi Wisły. Most, który nazwano na cześć słynnej polskiej uczonej Marii Skłodowskiej-Curie, stanowi istotne połączenie pomiędzy lewobrzeżną dzielnicą Bielany a prawobrzeżną dzielnicą Białołęka.

Inne narzędzia

 

Projekt o nazwie Trasa Mostu Północnego (TMP) podzielono na trzy oddzielne zadania, a to ze względu na duże obciążenia finansowo-organizacyjne. Projekt zrealizowany w ramach zadania I był najważniejszą częścią TMP, gdyż miał na celu usprawnienie komunikacji miejskiej i łączności z siecią dróg krajowych.

Względna izolacja

Problemem północnych dzielnic Warszawy był brak mostów, których nie brakuje w południowych dzielnicach miasta. Rozłożony na trzy lata projekt miał zaradzić tej sytuacji poprzez połączenie dwóch dzielnic leżących naprzeciwko siebie po obu stronach Wisły.

Projekt podzielono na dwa etapy. Pierwszy etap obejmował budowę infrastruktury (mostu) od węzła z ul. Pułkową do węzła z ul. Modlińską. W ramach drugiego etapu powstały drogi ze skrzyżowaniami i z przejściami dla pieszych na lewym brzegu. Drogi te biegną od węzła z ul. Pułkową obok mostu w kierunku północno-zachodnim do węzła „Młociny”, gdzie znajduje się stacja warszawskiego metra, przystanki autobusowe i tramwajowe oraz parkingi typu „Parkuj i jedź”. Oczekuje się, że w wyniku realizacji projektu powstanie 1 800 miejsc pracy.

Budowa obejmuje liczący 3,4 kilometra odcinek czteropasmowej drogi krajowej z ograniczeniem prędkości do 70 km/h. W obu dzielnicach objętych projektem wybudowano również odcinki drogi wojewódzkiej o łącznej długości niemal 900 m.

Jeden most, trzy konstrukcje

Długość mostu, którego początkowa nazwa brzmiała Most Północny, wynosi ok. 800 m. Główną część stanowi 160-metrowe przęsło nad rzeką, do którego przylegają przęsła o długości 110 m. Tak naprawdę to nie jeden most, a trzy równoległe mosty. Na pierwszym i drugim moście poprowadzono trzypasmowe jezdnie dla jadących na zachód lub wschód pojazdów. Trzeci (północny) most przeznaczony jest dla ruchu tramwajowego, ale znajdują się tam również osobne ścieżki dla rowerzystów i pieszych.

Projekt doprowadzi do znacznego natężenia ruchu lokalnego i tranzytowego, co przyniesie korzyści mieszkańcom i przedsiębiorcom z Mazowsza i innych regionów. Spodziewaną oszczędność czasu w samym 2012 r. oszacowano na ponad 2,5 mln EUR w transporcie towarowym i 26,8 mln EUR w transporcie pasażerskim. Nowa infrastruktura powinna także przyczynić się do zmniejszenia liczby wypadków drogowych w tym rejonie Warszawy.

Łączna wysokość inwestycji i środki finansowania z UE

Łączna wysokość inwestycji w projekcie „Budowa Trasy Mostu Północnego od węzła z ul. Pułkową do węzła z ul. Modlińską oraz od węzła z ul. Pułkową do węzła przesiadkowego »Młociny«” wynosi 320 184 001 EUR, z czego 223 415 591 EUR pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w okresie programowania 2007–2013. Projekt finansowany jest w ramach priorytetu „Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Data projektu

22/05/2013