Zwiększenie mobilności kolei regionalnych

Na trzech ważnych liniach kolejowych przechodzących przez Poznań wprowadzany jest nowoczesny tabor. Nowe pociągi pozwolą skrócić podróż i usprawnią połączenia transportu regionalnego.

Inne narzędzia

 

Tabor będzie obejmować 22 elektryczne zespoły trakcyjne, z których każdy może przewozić nawet 470 osób. Będą one kursować na trzech oddzielnych liniach kolejowych łączących Poznań z Kutnem, Zbąszynkiem i Inowrocławiem.

Obsługa trzech linii kolejowych

Projekt realizowany jest w województwie wielkopolskim, w zachodnio-środkowej Polsce. Jego głównym celem jest poprawa regionalnego transportu kolejowego poprzez dostarczenie szybszych i wygodniejszych pociągów. Największym z obsługiwanych przez tabor miast jest Inowrocław, mający ponad 77 000 mieszkańców.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego będzie realizowany przez województwo i zarządzany z jego stolicy, Poznania. Przewoźnikiem kolejowym odpowiedzialnym za wykorzystanie nowego taboru będzie Koleje Wielkopolskie Spółka z o.o.

Możliwość przewozu 10 000 osób

Zakupione będą 22 pociągi, tak zwane elektryczne zespoły trakcyjne. Każdy z nich będzie mógł przewozić od 450 do 470 osób, zapewniając 200-220 miejsc siedzących. Łączna pojemność nowego taboru to 9 900-10 340 miejsc. Zespoły wyposażone są w potężne silniki, mogące szybko osiągać prędkość przejazdową pomiędzy stacjami, które położone są w stosunkowo niewielkiej odległości. Pociągi wyposażone będą także w toalety i udogodnienia dla wózków inwalidzkich.

Główną korzyścią projektu będzie oszczędność czasu. Na liniach Poznań – Kutno oraz Poznań – Zbąszynek, które już zostały zmodernizowane, by pociągi mogły jeździć z prędkością do 160 km/godz., pasażerowie mogą się spodziewać skrócenia czasu podróży o 25-30 %. Na trzeciej linii, z Poznania do Inowrocławia, czas podróży będzie wynosić około 20 % mniej niż obecnie. Krótszy czas przejazdu pozwoli zwiększyć mobilność w regionie Poznania, także dla mieszkańców miejscowości leżących wzdłuż tych linii kolejowych.

Kolejnymi korzyściami z zastosowania elektrycznych zespołów trakcyjnych to oszczędności kosztów eksploatacji pojazdów oraz oszczędności wynikające ze zmniejszenia ilości wypadków samochodowych. Na projekcie skorzysta także środowisko naturalne – zmniejszony zostanie poziom hałasu i zanieczyszczenie powietrza, pojawią się także oszczędności związane ze zmianą klimatu. Oczekuje się, że dzięki projektowi powstanie 15 bezpośrednich nowych miejsc pracy w fazie eksploatacyjnej.

Łączna wysokość budżetu i środki finansowania z UE

Projekt pod nazwą "Zakup taboru kolejowego dla pasażerskich przewozów kolejowych " ma zapewniony łączny budżet w wysokości 117 277 400 EUR, przy wkładzie z unijnego Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na poziomie 94 291 000 EUR w okresie programowania 2007–2013.

Data projektu

23/10/2012